Vertelavond: 'Van reuzen, rovers en kleine muisjes'

11
apr
2019

Ken je het verhaal van Jan de Lichte, die in de 18de eeuw onze streken onveilig maakte? Of dat van Victor De Clerck, beter bekend als 'den dikken van Pamel'. In de Culture Pub kan je op 25 april acht vertellers aan het woord horen. Goed voor acht verhalen, aangevuld met een muzikaal intermezzo op Vlaamse doedelzak.

In ‘Van reuzen, rovers en kleine muisjes’ maak je kennis met verhalen uit de folklore van Dender en Schelde. "De vertelcultuur in Vlaanderen is vrijwel verdwenen" zegt Jacques De Kegel, een van de vertellers. "Vroeger zaten de mensen rond de Leuvense stoof en vertelden ze verhalen aan elkaar. Het ene verhaal was al fantastischer dan het andere en vaak werd het regelmatig aangedikt. Maar vandaag zit iedereen met zijn smartphone voor zijn neus en kijken we met z'n allen naar Netflix en andere 'import'. Onze eigen verhalen dreigen verloren te gaan. Daarom is het zo interessant de vertelcultuur opnieuw leven in te blazen. Hopelijk komt er veel volk op af en krijgen enkelen ook het virus te pakken, zoals dat met ons gebeurd is, toen wij ons een tweetal jaar terug inschreven voor de vertelcursus, georganiseerd door de erfgoedcel Denderland."

Praktisch

  • donderdag 25 april, om 19.30 uur
  • Culture Pub, Graanmarkt 12, Ninove
  • gratis toegang, je hoeft niet te reserveren

Contact

Activiteiten zoeken