Vogelgriep: ophokplicht pluimvee

Op 13 november werden in een vogelopvangcentrum in Oostende de eerste besmettingen van het vogelgriepvirus vastgesteld bij drie wilde vogels.

Om de verspreiding van vogelgriep onder vogels en pluimvee tegen te gaan zijn de volgende maatregelen voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels ingegaan op 15 november:

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Door de dieren af te schermen wordt contact met wilde vogels vermeden.

Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.

De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten. Je mag geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 1 november zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap.

Het FAVV verplicht om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, contacteer je onmiddellijk de dierenarts.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Consumptie

Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden! De consument loopt geen enkel risico.

Meer informatie over de vogelgriep vind je op de website van het FAVV.


Contact

Activiteiten zoeken