Vlaams klimaatbeleidsplan

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen:

  • het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  • het Vlaams Adaptatieplan (VAP), om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen

Meer informatie hierover is te vinden op de website www.lne.be.

De Vlaamse Regering kan de klimaatproblematiek echter niet alleen oplossen. Op de website www.klimaattips.be vind je suggesties over wat elke Vlaming kan doen om mee te werken aan een gezonder klimaat. Want de oplossing begint ook bij elk van ons.ssing begint ook bij elk van ons.


Contact informatie