Vernieuwing Brakelsesteenweg

Update 23 december 2021

De aannemer neemt verlof van 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022.

De rioleringswerken fase 2 zitten op schema. Voor het kerstverlof werd de riolering voor regenwater aangelegd tot voor garage Volkswagen De Kimpe. Vanaf 10 januari wordt er verder gewerkt vanaf garage Volkswagen De Kimpe tot het keerpunt aan de Ziekhuizenstraat. Aansluitend worden de huizen en nieuwe kolken op de nieuwe rioolbuizen aangesloten. Deze werken binnen fase 2 zullen afgerond zijn eind januari.

Start fase 3

Fase 3 omvat de heraanleg van de bovengrondse infrastructuur tussen Aardeweg en de dierenkliniek (Brakelsesteenweg 323).

De onderfundering wordt afgewerkt waarna de fundering, de boordstenen en de onderlagen asfalt worden geplaatst. Deze werken zullen ongeveer tot maart 2022 duren. Vanaf februari 2022 wordt er ook gestart met het plaatsen van de nieuwe openbare verlichting vanaf de Aardeweg.

Verkeersmaatregelen

Tijdens het bouwverlof blijven de huidige maatregelen voor autoverkeer en fietsers gelden. De Ziekhuizenstraat zal tijdelijk worden opengesteld voor het plaatselijk verkeer.

Vanaf 10 januari wordt de verbinding van de Ziekhuizenstraat naar de Brakelsesteenweg opnieuw afgesloten voor de aanleg van de riolering. Deze maatregel blijft behouden tot april 2022.

Vragen of meer informatie?

Vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseurvia bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476 72 22 57.


Update 22 november 2021

Fase 1  van de heraanleg van de Brakelsesteenweg wordt afgerond, op 1 december wijzigt de verkeerssituatie. 

Fase 1: klaar op 30 november

Ter herinnering: de werken verlopen in 3 fases waarbij fase 1 en 2 gelijktijdig opgestart zijn.

 • fase 1 - 11 oktober tot eind november: aanleg riolering van Aardeweg tot zone nieuw winkelcentrum
 • fase 2 - 11 oktober tot januari 2022: aanleg riolering van nieuw winkelcentrum tot feestzalen De Vos
 • fase 3 - januari 2022 tot zomer 2022: aanleg nieuwe weg van Aardeweg tot Tabakslaan

De eerste fase zal klaar zijn op 30 november. De aannemer plaatste de rioleringen en huisaansluitingen en legde een tijdelijke werfweg uitsluitend voor bestemmingsverkeer aan.

Fase 2

Aanpak werken vanaf 1 december

Vanaf woensdag 1 december wordt verder gewerkt aan de riolering in fase 2. De 3 rioleringen (2 vuilwater- en 1 regenwaterafvoer) worden tegelijkertijd aangelegd. 
De riolering zal aangelegd worden in een zone van +/- 200 meter. In die zone is de weg volledig afgesloten, toegang tot de handelaars blijft mogelijk. De zone schuift dagelijks ongeveer 30m op. Na aanleg van de riolering worden een tijdelijke werfweg en tijdelijke toegang tot de woningen aangelegd zodat de grootste hinder zich beperkt tot enkele dagen.

Bereikbaarheid tijdens de werken 

Voor de veiligheid van de weggebruikers en om sluipverkeer door de werf te vermijden, wordt tijdens fase 2 gewerkt met twee doodlopende werfwegen die in dubbele richting kunnen gebruikt worden. De handelaars en woningen  langs de werfwegen blijven bereikbaar. Voor de andere weggebruikers en doorgaand verkeer blijft de situatie onveranderd:

 • Voetgangers kunnen de werf passeren via de voetpaden en bermen
 • Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Muylemstraat, Kerkhofstraat en Bovenhoekstraat. Aan Den Dollar wordt het fietspad tijdelijk enkelrichting in tegenwijzerzin. Zo zorgen we ervoor dat fietsers goed zichtbaar zijn voor automobilisten die de Outerstraat uitrijden.
 • Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton
  • richting Ninove volgt een omleiding via de JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de kernen van Appelterre en Eichem te beperken worden enkele straten enkelrichting (ook voor fietsers).
  • richting Brakel of Geraardsbergen volgt een omleiding via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden enkele straten enkelrichting.
 • Doorgaand verkeer en verkeer van meer dan 3,5 ton volgen een omleiding via de N460, de N45 en de N28.

Nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen voeren nog een aantal werken uit tussen feestzalen De Vos en de Muylemstraat.
Omdat er in de rand van de rijweg gewerkt wordt, veroorzaken deze werken geen hinder voor het verkeer.
In december worden de huizen overgekoppeld op de nieuwe leidingen (water en elektriciteit). De nutsmaatschappijen zullen bewoners hierover persoonlijk informeren. De werken zullen afgerond zijn eind december.

Vragen of meer informatie?

Vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseurvia bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476 72 22 57.


Update 15 september 2021

De wegen- en rioleringswerken aan de Brakselsesteenweg zullen van start gaan vanaf 11 oktober 2021 en zullen vermoedelijk duren tot de zomer van 2022.

 • Plaatselijk verkeer komende van Geraardsbergen richting Ninove volgt de omleiding via Appelterre.
 • Plaatselijk verkeer komende van Ninove richting Brakel volgt de omleiding via Outer en Aspelare.
 • Fietsers komende van Ninove of vanuit Geraardsbergen volgen de omleiding via Outer
 • Via een tijdelijke werfweg blijven de handelszaken op de Brakelsesteenweg wel bereikbaar vanuit Ninove.plan omleiding fase 3 brakelsesteenwegMeer info en details kan je vinden op de website van wegen en verkeer: https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-brakelsesteenweg/timing-en-impact

Update 14 juli 2021

De wegen- en rioleringswerken aan de Brakelsesteenweg zullen starten in de tweede helft van september i.p.v. op 2 augustus.

Om de hinder voor het verkeer te beperken, worden de werken aangepakt in 3 fases:

 • fase 1: aanleg riolering van Aardeweg tot zone nieuw winkelcentrum
 • fase 2: aanleg riolering van zone nieuw winkelcentrum tot Feestzalen De Vos
 • fase 3: aanleg nieuwe weg van Aardeweg tot Tabakslaan

Meer info over de timing van de verschillende fases en de omleidingen volgt later.


Update 30 april 2021

De nutswerken langs de Brakelsesteenweg verlopen vlot. Sinds 3 mei zijn de werken met verkeershinder afgerond. De rijweg werd terug opengesteld voor alle verkeer in beide richtingen. De nutsmaatschappijen zullen nog tot juni overkoppelingen uitvoeren. Deze werken gebeuren voornamelijk in de bermen en op enkele locaties in het voetpad en fietspad.

Deze situatie blijft gelden tot de start van de eigenlijke heraanleg van de weg in augustus.

Timing en impact

 • Voorbereidende werken: januari en februari 2021 - verbreding en ophoging op verschillende plaatsen, en de afbraak van 2 woningen
 • Februari tot en met mei 2021: start van de nutswerken - alle leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie worden vernieuwd
 • Augustus 2021 tot zomer 2022: weg- en rioleringswerken  

Tijdens de voorbereidende werken en de werken van de nutsmaatschappijen zal het verkeer komende van Ninove richting Brakel de werf kunnen passeren. Het verkeer komende van Geraardsbergen/Brakel richting Ninove wordt omgeleid. -3,5 ton wordt lokaal omgeleid, +3,5 ton gaat via N460 en N45/N28.

Tijdens de weg- en rioleringswerken (september 2021 tot zomer 2022) is er een tijdelijke werfweg om de toegankelijkheid van de woningen en handelszaken te garanderen. Doorgaand verkeer moet de wegomlegging volgen.

overzichtsplan werken N8 Brakelsesteenweg


In januari 2021 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de herinrichting van de N8 Brakelsesteenweg, het gedeelte tussen de Aardeweg tot net voorbij Feestzalen De Vos.

Deze weg voldoet al lang niet meer aan de normen van een veilige en moderne weg en zal dan ook helemaal heringericht worden. Er komen veiligere fietspaden, een middenberm, 2 keerpunten en een keerlus. Naast een nieuw wegdek in asfalt worden ook de nutsvoorzieningen vernieuwd en wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

resultaat werken N8 Brakelsesteenweg

Vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of 0476 72 22 57 (tussen 9u en 17u). 

Blijf op de hoogte

Meer informatie over het project en de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/ninove

Op de projectwebsite kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Nieuws over de werken krijg je dan meteen in je mailbox.


Contact informatie