Vernieuwing Brakelsesteenweg

In januari 2021 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de herinrichting van de N8 Brakelsesteenweg, het gedeelte tussen de Aardeweg tot net voorbij Feestzalen De Vos.

Deze weg voldoet al lang niet meer aan de normen van een veilige en moderne weg en zal dan ook helemaal heringericht worden. Er komen veiligere fietspaden, een middenberm, 2 keerpunten en een keerlus. Naast een nieuw wegdek in asfalt worden ook de nutsvoorzieningen vernieuwd en wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

resultaat werken N8 Brakelsesteenweg

Update 4 februari 2021

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) verlopen vlot. De komende twee weken zal de zone met eenrichtingsverkeer nog uitgebreid worden maar vanaf 19 februari zitten de eerste werken erop. Het verkeer kan na deze werken een aantal weken terug normaal verlopen. Op 11 maart gaan dan de nutsmaatschappijen aan de slag. Vanaf dan wordt het verkeer opnieuw omgeleid. 

Sloop woningen huisnummers 211 en 215

Op vrijdag 5 februari startte de sloop van de woningen met huisnummers 211 en 215. Zo wordt er op deze punten voldoende plaatsgemaakt voor de aanleg van voet- en fietspaden. Tijdens deze werken is vanaf de Aardeweg tot Feestzalen De Vos op de Brakelsesteenweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk. Daarbij kan het verkeer komende van ‘den Dollar’ de werfzone voorbij rijden. Het andere verkeer wordt omgeleid.  

Normaal verkeer van 19 februari tot 11 maart

Op 19 februari moeten de voorbereidende werken op de Brakelsesteenweg klaar zijn. Tot 11 maart zal het verkeer er normaal verlopen. Op 11 maart gaan de nutsmaatschappijen aan de slag. Zij vernieuwen de leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. Ook zij werken over een traject dat loopt van iets voor feestzalen De Vos tot aan de Aardeweg.

Tijdens deze werken is er terug enkelrichtingsverkeer richting Brakel en volgt het verkeer richting Ninove de omleidingen die tijdens de voorbereidende werken van kracht waren. Als de weersomstandigheden goed zijn, zijn deze werken in juni 2021 klaar. 


Timing en impact

  • Voorbereidende werken: januari en februari 2021 - verbreding en ophoging op verschillende plaatsen, en de afbraak van 2 woningen
  • Februari tot en met mei 2021: start van de nutswerken - alle leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie worden vernieuwd
  • Zomer 2021 tot eind 2022: weg- en rioleringswerken  

Tijdens de voorbereidende werken en de werken van de nutsmaatschappijen zal het verkeer komende van Ninove richting Brakel de werf kunnen passeren. Het verkeer komende van Geraardsbergen/Brakel richting Ninove wordt omgeleid. -3,5 ton wordt lokaal omgeleid, +3,5 ton gaat via N460 en N45/N28.

Tijdens de weg- en rioleringswerken (zomer 2021 tot eind 2022) is er een tijdelijke werfweg om de toegankelijkheid van de woningen en handelszaken te garanderen. Doorgaand verkeer moet de wegomlegging volgen.

overzichtsplan werken N8 Brakelsesteenweg

Vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaarheid.ovl@wegenenverkeer.be of 0476 72 22 57

Blijf op de hoogte

Meer informatie over het project en de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/ninove

Op de projectwebsite kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Nieuws over de werken krijg je dan meteen in je mailbox.


Contact informatie