Vernieuwen voetpaden langs de Breeweg te Appelterre-Eichem

Update december 2018 

De aanleg van de voetpaden aan de Breeweg in Appelterre-Eichem, kant van de onpare huisnummers, zal beëindigd zijn op 7 december (afhankelijk van de weersomstandigheden).

De werken aan de kant van de pare huisnummers starten op 7 januari 2019, na het bouwverlof in de bouwsector (het is namelijk 2 weken vóór het bouwverlof niet aangewezen de opbraakwerken te starten, wetende dat het niet meer mogelijk is dit jaar de funderingen aan te leggen).

Verkeersregeling

Na afwerking van het voetpad, aan de kant van de onpare huisnummers, is er opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk tussen Appelterre-Dorp en de Gezellestraat, tot de werken opnieuw starten.

Het weggedeelte tussen de Gezellestraat en de Neerstraat zal pas na 21 december opnieuw in beide richtingen open zijn omwille van de rijwegherstelling in beton ter hoogte van het kruispunt.

Vanaf 7 januari 2019 wordt opnieuw het eenrichtingsverkeer ingesteld.

 

 

Maandag 8 oktober start aannemer Grondwerken Bossuyt uit Ingelmunster met de aanleg van voetpaden tussen de Holstraat en de Rufin Pennestraat, en de Neerstraat en Papestichelstraat.

De werken omvatten:

-      de heraanleg van een voetpad in grijze betonstraatstenen.

-      de vernieuwing van borduren en kantstroken in betonstraatstenen door een ter plaatse gegoten element dat stabieler en meer onkruidresistent is.

-      tussen woningen nrs 23 en 53 (agrarisch gebied) wordt het voetpad opgebroken en vervangen door een grasberm. De verhardingen ter plaatse van perceelsopritten worden behouden.

-      ter hoogte van de woningen nrs 19 en 57 wordt er een strook van de betonverharding van de rijweg opgebroken en een voetpad met een minimum breedte van 1,20m aangelegd.

Planning

Er wordt gewerkt per wegzijde met een uitvoeringstermijn van 6 weken per wegzijde (bij gunstige weersomstandigheden).

De werken starten op 8 oktober aan de kant met de onpare huisnummers vanaf de Holstraat richting Rufin Pennestraat. In eerste instantie worden voetpad, borduren en afwateringskantstrook opgebroken en wordt de fundering van de nieuwe kantstrook-borduur aangelegd. Deze kantstrook-borduur wordt kant onpare huisnummers geconstrueerd in de week van 22 oktober (duur één dag). Aansluitend worden de fundering van het voetpad en de betonstraatstenen aangelegd.

Nadat de kant onpare huisnummers volledig afgewerkt is, wordt op dezelfde wijze gewerkt aan de kant met de pare huisnummers vanaf Papestichel richting Neerstraat. 

Verkeersafwikkeling

Doorgaand verkeer blijft tijdens de werken mogelijk vanaf Appelterre richting Zandbergen. Verkeer komende van Zandbergen wordt omgeleid via Neerstraat en ’t Angereelstraat. Fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.

In het midden van de rijweg worden over de ganse werfzone bakens geplaatst, zodat een halve rijweg beschikbaar is voor het verkeer en een halve rijweg voor uitvoering der werken (kraan en vrachtwagen) en parkeren voor de bewoners langs de kant waar werken uitgevoerd worden. Na de opbraakwerken zijn de opritten immers niet meer toegankelijk voor wagens tot een drietal dagen na het gieten van het beton voor de kantstrook-trottoirband (uithardingsperiode beton). 

Huisvuilophaling

Tijdens de werken blijft de huisvuilophaling verzekerd. 

Vragen?

Contacteer:

  • de dienst openbare werken van de stad: 054 31 32 83. 
  • Jurgen Bossuyt, contactpersoon aannemer Grondwerken Bossuyt: 0496 26 22 01

Contact informatie