Verkiezingen - veelgestelde vragen

 

Ben je verplicht om te gaan stemmen?

Ja, indien je in de onmogelijkheid bent om je persoonlijk aan te bieden moet je een volmacht geven ‘zie stemmen met volmacht’.

 

Je bent al in het buitenland of kan niet persoonlijk langskomen

Indien je op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent en niet kan komen stemmen, moet je bij volmacht laten stemmen. Je kan het volmachtformulier downloaden, invullen en ondertekenen. Je stuurt het formulier, samen met de nodige bewijsstukken en een kopie van je identiteitskaart naar de volmachtkrijger (de persoon die in jouw plaats zal stemmen).  De volmachtkrijger komt met alle documenten vóór de dag van de verkiezingen naar het loket van de dienst bevolking. Nadat de documenten zijn afgestempeld, kan de volmachtkrijger in jouw plaats gaan stemmen

 

Je hebt je oproepingsbrief nog niet gekregen of je bent deze brief verloren

De oproepingsbrieven worden ten laatste tegen 11 mei verzonden Je krijgt je brief dus ongeveer 14 dagen vóór de verkiezingen in je brievenbus.

Indien je je oproepingsbrief niet gekregen hebt of je bent die verloren, dan moet je bij de dienst bevolking een duplicaat afhalen.

 

Je bent op de dag van de verkiezingen op vakantie binnen België

Aangezien de stemplicht geldt, ben je verplicht om te gaan stemmen.

 

Je kan niet gaan stemmen en je wil geen volmacht geven 

Als je niet zelf kan gaan stemmen en je wil geen volmacht geven,  dan moet je een schriftelijke rechtvaardiging sturen naar de vrederechter. Dit is een gemotiveerde brief met je persoonsgegevens, de reden en/of bewijs waarom je niet kan gaan stemmen en waarom je geen volmacht wil geven.

Het is de vrederechter die dan zal oordelen of je reden aanvaardbaar is.

Opgelet! Het niet naleven van de stemplicht kan bestraft worden met een boete! 

Je stuurt de schriftelijke rechtvaardiging naar: 

  • Vredegerecht Ninove – Onderwijslaan 71 - 9400 Ninove

Voorwaarden

 

 


Contact