Stemmen als niet-Belg

Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus om een nieuw stads- en provinciebestuur te kiezen.

Wie geen Belgische nationaliteit heeft, kan toch zijn stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen, net zoals alle Belgische kiezers.

Voorwaarden

Als niet-Belg moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en je op voorhand inschrijven!

Ben je EU-burger? Dan moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn op 14 oktober 2018
  • op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ninove
  • niet van het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn

Ben je niet-EU-burger? Dan moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn op 14 oktober 2018
  • op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ninove
  • niet van het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn
  • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
  • verklaren dat je de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens naleeft.

 

Procedure

Vul het, voor jou bedoelde, formulier in en bezorg het bij de dienst bevolking (loket 3) ten laaste op 31 juli 2018 :

Daarna controleert het college van burgemeester en schepenen of je aan alle voorwaarden voldoet en krijg je een aangetekende brief met daarin hun beslissing.

Enkele dagen voor 14 oktober 2018 krijg je een oproepingsbrief om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin vind je alle praktische info (waar, wanneer,...).

Uitzonderingen

Heb je al eens gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen in België? Dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven! Je krijgt automatisch enkele dagen voor 14 oktober je oproepingsbrief.


Contact

Activiteiten zoeken