Stemmen met volmacht

Wanneer je zondag 26 mei 2019 niet persoonlijk kan gaan stemmen, moet je iemand anders een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.

De persoon die in jouw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar jouw stembureau: 

 • dit formulier
 • de identiteitskaart van de persoon die het volmacht krijgt
 • de oproepingsbrief van de persoon die het volmacht krijgt
 • jouw oproepingsbrief
 • het attest dat bewijst dat je zelf niet kunt stemmen 

Opgelet! Iedere gemachtigde mag slechts één volmacht krijgen.

Voorwaarden

Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

 • je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. Je voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
 • je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 26 mei 2019 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van je gezin die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 26 mei 2019 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
 • je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt. Dat attest kan je verkrijgen bij de dienst bevolking. Ook de leden van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met je geloofsovertuiging. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op 26 mei 2019 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
 • je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
 • je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. Je voegt dan bij de volmacht een attest die je kan verkrijgen bij de dienst bevolking tot en met 25 mei 2019. Met dit attest en de nodige bewijsstukken wordt de onmogelijkheid om op 26 mei 2019 naar het stembureau te gaan, vastgesteld.

Contact