Verkavelingsaanvraag

Als je een perceel grond wil (her)verdelen in een aantal kleinere percelen om deze gronden vervolgens te vervreemden (verkopen of schenken,...) in functie van bebouwing voor woonst en/of andere activiteiten, moet je vooral een verkavelingsvergunning aanvragen.

Als de aanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging, verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen omvat, moet je bijkomende stukken toevoegen.


Contact informatie