Buurthuizen

Buurthuizen zijn weer open

Nu het weer toegelaten is om publieke evenementen te organiseren, staan ook onze buurthuizen opnieuw ter beschikking van het verenigingsleven en andere gebruikers. Met beperkingen weliswaar.

Enkele lokalen worden de komende tijd niet verhuurd omdat ze te klein zijn om er coronaveilig bijeen te komen: de kleine vergaderzalen in de buurthuizen van Aspelare en Okegem, de beide vergaderzalen in ‘De Linde’ in Meerbeke, het oud gemeentehuis van Meerbeke en de Koepoort.

De andere buurthuizen kunnen voortaan wel weer gehuurd worden. Maar er geldt een maximum toegelaten capaciteit. Daarbij maken we een onderscheid tussen ‘zittende’ activiteiten (vergaderingen, lezingen, concerten, sommige workshops, …) en ‘bewegende’ activiteiten (turnen, dansen, sommige workshops,…). Voor ‘zittende’ activiteiten is de norm 1 bezoeker per 4 m², voor ‘bewegende’ activiteiten 1 bezoeker per 10 m². In de tabel zie je welke capaciteit voor welk buurthuis geldt. Voor amateurkunstenaars zoals harmonieën en zangkoren gelden bovendien de protocollen die op Vlaams niveau door de koepelorganisaties zijn afgesloten.

In alle buurthuizen blijft de bar gesloten en mogen geen recepties, eetfestijnen of andere ‘culinaire’ activiteiten worden georganiseerd; kookworkshops kunnen wel, indien ze opgevat worden als een ‘zittende’ activiteit en de toegang tot de keuken beperkt blijft tot de lesgever. Natuurlijk zijn ook de algemene coronamaatregelen van kracht, zoals mondmaskerplicht bij het verlaten van de plaats, handhygiëne en afstand houden.

De zalen van de gemeentescholen van Appelterre, Denderwindeke, Nederhasselt en Voorde blijven gesloten tot het einde van het schooljaar 2020 -2021.

Buurthuis

Zittende activiteit

Bewegende activiteit

Refter gemeenteschool Appelterre

25

-

Turnzaal gemeenteschool Appelterre

-

15

Buurthuis Aspelare

30

15

Refter gemeenteschool Denderwindeke

25

-

Turnzaal gemeenteschool Denderwindeke

-

15

Buurthuis Lieferinge

25

-

De Linde Meerbeke

70

30

Turnzaal gemeenteschool Nederhasselt

30

15

Oud stadhuis Ninove (3 lokalen)

15

-

Buurthuis Berdam Ninove

70

-

Buurthuis Okegem

30

15

Buurthuis Outer (grote zaal)

35

15

Buurthuis Outer (kleine zaal)

15

-

Refter gemeenteschool Voorde

25

-

 

Bij de dienst cultuur en evenementen kan je terecht voor het huren van:

Er werd een retributiereglement en een huishoudelijk reglement opgemaakt voor de verhuur van deze locaties.

De buurthuizen van Okegem, Outer, Aspelare en Lieferinge kunnen worden gehuurd voor privé-feesten zoals babyborrels, doopfeesten, communiefeesten, trouwfeesten, pensioenfeesten... Fuiven en andere activiteiten met elektronisch versterkte muziek zijn niet toegelaten. Achtergrondmuziek die buiten niet hoorbaar is, is wel toegelaten.


Contact informatie

 • Cultuur (dienst)

  oud stadhuis

  Oudstrijdersplein 6
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 17:00 (na afspraak)
  • Morgen open van 09:00 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 17:00 (na afspraak)
  Alle informatie