Verhuren van voertuigen met bestuurder

Exploitanten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (bv ceremoniewagens, luchthavenvervoer,...) moeten over een vergunning beschikken.

De vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder alsook de vergunning voor het verhuurvoertuig moet worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Je moet hiervoor het aanvraagformulier invullen, de verplichte bijlagen toevoegen en dit aagetekend opsturen naar het college van burgemeester en schepenen (Centrumlaan 100, 9400 Ninove).

Bij een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten de ritten op voorhand zijn afgesproken. Bovendien moet het voertuig ter beschikking worden gesteld van de klant gedurende ten minste drie uur. Als het voertuig voor een kortere duur ter beschikking gesteld wordt gaat het om een taxi.