Verenigde Handelaars Ninove

De handelaars van het centrum van Ninove zijn verenigd in één vzw: VHN - Verenigde Handelaars Ninove

De vzw VHN heeft als doelstelling om Ninove en haar handelsleven te promoten en te ondersteunen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Ninove.
De promotie van acties en evenementen wordt mogelijk gemaakt door de promotiebijdrage van de handelaars en uitbaters van de handelszaken van het centrum van Ninove, aangevuld met stedelijke financiële en logistieke steun.
Naast de promotionele functie werkt VHN samen met het stadsbestuur van Ninove om het (handels)leven in de stad te ondersteunen.

Bestuur:

  • Diether Nachtergaele (Juweliers Nachtergaele)
  • Frederic Peeters (Parfumerie Peeters)


Website: www.vhn-ninove.be

Facebookpagina: Verenigde Handelaars Ninove