Uittreksel overlijdensakte

Een overlijdensakte bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Voorwaarden

Je kan een afschrift of uittreksel of meertalige overlijdensakte aanvragen bij dienst burgerlijke stand waar de persoon overleden is.

Procedure

Je kan via mail, het e-loket, via brief of aan het loket een uittreksel bekomen.

Doe je de aanvraag via mail, het e-loket of via brief dan sturen we je uittreksel op.

Doe je de aanvraag persoonlijk (of via volmacht) aan het loket dan krijg je je uittreksel onmiddellijk mee.

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken