Uittreksel strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel strafregister vervangt het getuigschrift goed zedelijk gedrag, het beschrijft je eventueel strafrechterlijk verleden en geeft dus een opsomming van eventuele veroordelingen.

Er zijn verschillende soorten uittreksels: 

  • Model 2 in toepassing van artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering: wordt afgeleverd voor doeleinden waar er contact is met minderjarigen, meer bepaald voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Na ongeveer 5 werkdagen zal je telefonisch of via mail verwittigd worden dat je het attest mag afhalen aan het snelloket. Hierop moet je dus langer wachten omdat er bijkomende controle moet uitgevoerd worden door de politie. 

 

  • Model 1 in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering, nieuw model: voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verorderingsbepalingen zijn vastgesteld. Het model art. 596.1 wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is, maar die te maken hebben met activiteiten op volgende lijst: accijnzen en douanen / bedrijfsrevisoren / beheersmaatschappij (toelating) / boekhoudkundige, fiscale beroepen / camping / commerciële activiteit in VOA, BVBA, CV / consumentenbescherming / dienstplicht / dranken / gewapende weerstand / gewetensbezwaarden / goederenvervoer / hoteleigenaars / jacht / kredietinstellingen / militairen (actief kader) / natuur / privédetective / reisagentschappen / rivierbevrachting (toelating) / roerende waarden, goederen, eetwaren / spaargelden, krediet / sport / sportschutter / taxi (uitbater, chauffeur) / transport over de weg van personen / transport over de weg van zaken / uitvinding (octrooi) / veiligheid / verhuur aan mijnwerkers / verkiezingen / verzekeringswezen / vogels (erkenning) / wapens. Dit zal na 2 werkdagen klaarliggen aan het snelloket.

 

  • Model 1 in toepassing van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering: wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is en die niet voorkomen op bovenstaande lijst. Dit zal na 2 werkdagen klaarliggen aan het snelloket. 

Wanneer je zo'n uittreksel aanvraagt, geef je een duidelijk omschreven reden waarom je het nodig hebt.

Procedure

Je kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen:

  • per telefoon: hou de identiteitskaart bij de hand om het rijksregisternummer door te geven.
  • via het e-loket
  • aan het snelloket: men kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen aan het snelloket, het onthaal van de stad Ninove. Neem de identiteitskaart of een kopie ervan mee!

Indien je het uittreksel niet zelf kan komen afhalen, mag dit ook gebeuren door een derde. Diegene die het uittreksel komt afhalen, moet zowel zijn eigen identiteitskaart als een volmacht met handtekening en kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen. 

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken