Uittreksel strafregister (attest van goed gedrag en zeden)

Het uittreksel strafregister vervangt het getuigschrift goed zedelijk gedrag, het beschrijft je eventueel strafrechterlijk verleden en geeft dus een opsomming van eventuele veroordelingen.

Er zijn verschillende soorten uittreksels: 

  • Model 2 in toepassing van artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering: wordt afgeleverd voor doeleinden waar er contact is met minderjarigen, meer bepaald voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Na ongeveer 5 werkdagen zal je dan verwittigd worden dat je het attest mag afhalen aan het snelloket, of dat het online beschikbaar is indien je het via het thuisloket aanvraagt. Hierop moet je dus langer wachten omdat er bijkomende controle moet uitgevoerd worden door de politie. 
  • Model 1 in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering. Dit uittreksel zal direct beschikbaar zijn indien je het via het thuisloket aanvraagt of na 3 werkdagen klaarliggen aan het snelloket indien je het via het snelloket aanvraagt. Dit document dient voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verorderingsbepalingen zijn vastgesteld. Het model art. 596.1 wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is, maar die te maken hebben met activiteiten op volgende lijst: accijnzen en douanen / bedrijfsrevisoren / beheersmaatschappij (toelating) / boekhoudkundige, fiscale beroepen / camping / commerciële activiteit in VOA, BVBA, CV / consumentenbescherming / dienstplicht / dranken / gewapende weerstand / gewetensbezwaarden / goederenvervoer / hoteleigenaars / jacht / kredietinstellingen / militairen (actief kader) / natuur / privédetective / reisagentschappen / rivierbevrachting (toelating) / roerende waarden, goederen, eetwaren / spaargelden, krediet / sport / sportschutter / taxi (uitbater, chauffeur) / transport over de weg van personen / transport over de weg van zaken / uitvinding (octrooi) / veiligheid / verhuur aan mijnwerkers / verkiezingen / verzekeringswezen / vogels (erkenning) / wapens.
  • Model 1 in toepassing van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering. Dit uittreksel zal direct beschikbaar zijn indien je het via het thuisloket aanvraagt of na 3 werkdagen klaarliggen aan het snelloket indien je het via het snelloket aanvraagt. Dit wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is en die niet voorkomen op bovenstaande lijst.

Procedure

Je kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen:

  • via het thuisloket: je vraagt het uittreksel online aan en je krijgt het direct in je mailbox (indien het gaat over een model 2 duurt het ongeveer 5 werkdagen omdat hiervoor nog een bijkomende controle moet gebeuren door te politie).
  • aan het snelloket: je kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen aan het snelloket aan het onthaal in het stadhuis. Neem je identiteitskaart of een kopie ervan mee. De bediende deelt je mee wanneer het uittreksel mag afgehaald worden. Indien je het uittreksel niet zelf kan komen afhalen, mag dit ook gebeuren door iemand anders. De persoon die het uittreksel komt afhalen, moet zowel zijn eigen identiteitskaart als een volmacht met handtekening en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen. 

Contact

Activiteiten zoeken