Uittreksel bevolkingsregister (erfgenamen)

Een uittreksel uit het bevolkingsregister waar alle erfgenamen opstaan kan je bekomen bij de dienst burgerzaken. Dit document kan dienen voor een attest van erfopvolging bij de FOD Financiën of een notaris te bekomen, indien de overledene ongehuwd was of men geen trouwboekje terugvindt.

Je kan dit uittreksel aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken of via mail. Probeer zoveel mogelijk gegevens ter vermelden van de overledene die kunnen belangrijk zijn voor de opzoeking!


Contact

Activiteiten zoeken