Twaalf sluikstorters gevat

22
jan
2020

Samenwerking actiegroep en stad heeft resultaat, stad plant bijkomende maatregelen

De Ninoofse zwerfvuiljagers en de stad hebben het nieuwe jaar sterk ingezet. Het eerste weekend van 2020 verzamelden de zwerfvuiljagers een 40-tal zakken huisvuil, die intussen stuk voor stuk door medewerkers van de stad werden doorzocht. Die zoektocht leidde tot de identificatie van 12 sluikstorters, die allen een forse boete mogen verwachten.

Het eerste weekend van 2020 hebben de gedreven Ninoofse Zwerfvuiljagers een 40-tal zakken sluikstort verzameld die in de berm van de Koning Boudewijnlaan werden gegooid. Dit is de balans, net geen jaar na de vorige grote opkuis. Bij die eerste opruimactie, door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), werden meer dan 100 zakken sluikstort geruimd uit de bermen.

350 euro

De GAS-vaststeller van stad Ninove doorzocht deze 40 zakken, samen met nog 24 zakken van andere locaties, op gegevens. Dit gebeurde samen met de gemeenschapswachten. Bij deze grootschalige controle werden uiteindelijk bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. Ze risceren een administratieve sancties tot 350 euro en een minimale opruimingskost van 250 euro.

Camerabeelden

Dit is een verderzetting van de prioritaire aanpak van het stadsbestuur rond sluikstorten. In 2019 werden er zo 75 sluikstorters betrapt aan de hand van doorzochte zakken. Samen met de 50 die op camerabeelden betrapt werden, is er sprake van een grote toename in het aantal gevatte sluikstorters, vergeleken met eerdere jaren. Het stadsbestuur zal ook in toekomst blijven inzetten op de uitbreiding van de capaciteiten van de dienst integrale veiligheid, om zo nog zwaarder te strijden tegen de problematiek van sluikstorten.


Contact

Activiteiten zoeken