Transgender

Maak een afspraak

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen meer gesteld.

Voorwaarden

- Belg zijn

- meerderjarig zijn of vanaf 16jaar mits bijkomende voorwaarden.

Procedure

De procedure bestaat uit 2 stappen:

- De aangifte: u doet een aangifte en overhandigt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats uw identiteitsbewijs en een eerste ondertekende verklaring betreffende uw wil tot geslachtswijziging. Daarna ontvangt u een ontvangstbewijs met nuttige data. De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. Binnen de drie maanden geeft de procureur des konings advies.

- Opmaak van de akte: bij positief advies gaat u na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden terug naar de burgerlijke stand met uw identiteitsbewijs, het afgeleverde ontvangstbewijs en een tweede verklaring, waarin u herhaalt dat u de geslachtsregistratie in uw geboorteakte wilt veranderen. De ambtenaar maakt de akte betreffende de aanpassing van uw geslacht op en vermeldt de aanpassing eveneens op de kant van akten die betrekking hebben op uzelf en op uw afstammelingen in de eerste graad (kinderen). Daarna krijgt u een uitnodiging om uw identiteitskaart te laten aanpassen.

Meebrengen

- identiteitsbewijs

Bedrag

Gratis, maar u zal na de procedure een uitnodiging krijgen om uw identiteitskaart te vernieuwen.

Maak een afspraak

Contact

Activiteiten zoeken