Premies, toelagen en steunmaatregelen voor startende ondernemers

Subsidie gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden in dorpskernen

De stad Ninove wil de handelspanden aantrekkelijker maken en de basisvoorzieningen in de dorpskernen behouden. Daarom subsidieert de stad de renovatie van winkelgevels en de inrichting van handelspanden in de dorpskernen.

De subsidie bedraagt 60% van het factuurbedrag tot een maximumbedrag van 10.000 euro per pand.

In totaal kan de stad Ninove 400.000 euro ter beschikking stellen waarvan 200.000 euro Vlaamse subsidies en 200.000 euro van de stad zelf. Deze regeling loopt tot 31 december 2017.

Voor wie?

De subsidie is bestemd voor handelaars, zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Komen niet in aanmerking voor de subsidie: vrije beroepen, dienstverlenende beroepen, kantoren, horeca en eigenaars die zelf geen handelszaak in het pand uitbaten.

Waar?

De subsidie is mogelijk voor detailhandelszaken zoals bakkerijen, beenhouwerijen, superettes,… in de dorpskernen.

Subsidie voor gevelrenovatie

Wat kan?

 • reinigen
 • schilderwerken
 • pleisteren
 • voegen
 • nieuwe voorgevel
 • plaatsen van inkomdeuren voor commercieel gedeelte
 • zichtbare zijgevel opknappen (verplicht indien vrijstaande gevel)
 • alle voorbereidende werken die verband houden met de renovatie van de gevel

Wat niet?

 • werken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
 • werken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
 • eigen prestaties
 • erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie
 • nieuwbouw (constructie waarbij geen enkele gevel al bestaat)
 • plaatsen en vervangen van garagepoorten (tenzij die dienen als ingang van het handelspand
 • werken die de commerciële activiteit niet zichtbaar ondersteunen (bv. dakwerken)

Voorwaarden

 • de werken moeten minimaal 5.000 euro excl. BTW bedragen
 • elle niet-relevante uithangborden, onvergunde reclamepanelen en andere onvergunde gevelconstructies moeten verwijderd worden.

Subsidie voor renovatie van leegstaande handelspanden

 • renovatie: werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben een bestaand handelspand binnen het doelgebied (beter) geschikt te maken voor de uitbating van een handelszaak.
 • inrichting: werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben een bestaand handelspand binnen het doelgebied (beter) opnieuw in te richten met het oog op de uitbating van een handelszaak.
 • samenvoeging: werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben het samenvoegen van twee of meerdere panden met minstens één gemeenschappelijke muur, tot één groot geheel om alzo een grotere verkoopsoppervlakte te realiseren op het gelijkvloers – voor zover minstens één van de panden een bestaand leegstaand handelspand is.

Wat niet?

 • aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
 • werken die niet verricht zijn aan het gebouw zelf
 • eigen prestaties
 • erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie

Voorwaarden

 • de werken moeten minimaal 15.000 euro (excl. btw) bedragen

 

logo EFRO

 

 

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen

Via de Subsidiedatabank.be biedt het Agentschap Ondernemen basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen voor bedrijven van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Je kan deze subsidies alfabetisch of per thema raadplegen


Contact informatie

Contactpersonen