Corona: steunmaatregelen

Stad Ninove

De stad voerde volgende steunmaatregelen in om de lokale economie te ondersteunen:
 
Financiële en fiscale steunmaatregelen

 

  • De belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten werd gewijzigd zodat de handelszaken gevestigd in Ninove toegelaten wordt om 6x gratis drukwerk te verspreiden voor zover dit drukwerk per keer de 30 gram niet overschrijdt en dit over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021
  • Handels- en horecazaken die tussen 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 minstens 6 maanden verplicht gesloten waren volgens de bepalingen van de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken die van toepassing waren tijdens deze periode, worden vrijgesteld van de belasting op de bedrijfsvestigingen voor aanslagjaren 2020 en 2021. Dit wordt automatisch toegekend, hiervoor dien je als ondernemer geen actie te ondernemen. 
  • Het restbedrag van de actie 'Corona waardebon' werd als extra toelage uitgekeerd aan vzw Ninoverend ter ondersteuning van shoppinggerelateerde evenementen

Flankerende steunmaatregelen

  • Terrassenplan 2021, een tijdelijk kader tot toestaan uitbreiding van een bestaand terras en creëren bijkomende terrasruimte vanaf toegestane heropening horeca t.e.m. zondag 7 november 2021 (einde herfstvakantie), incl. flexibele terrasstraat Geraardsbergsestraat.
  • Ontvangen stedelijke geschenkbonnenmet vervaldatum in 2021 kunnen door deelnemende handelaars bij de dienst lokale economie worden ingewisseld tot en met 31 december 2023
  • Personeelsleden stad en OCMW ontvingen een consumptiecheque om te besteden bij de lokale horeca- en handelszaken.  

Vlaamse en Federale ondersteuning

Alle Vlaamse en Federale steunmaatregelen vind je via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.


Contact informatie