Stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling

Een stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling staat voor een vergunning met medewerking van een architect. De nieuw op te richten constructie is groter dan 40m² of raakt aan de stabiliteit van het gebouw.

Als je geringe aanpassingen wil doorvoeren, zoals bij een wijziging van materiaalgebruik, kan je dit doen met behulp van een afwijking in toepassing van artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening. De medewerking van een architect is hierbij niet noodzakelijk.


Contact informatie