Stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling

Een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling staat voor een stedenbouwkundige vergunning zonder medewerking van een architect. Er moeten geen stabiliteitswerken worden uitgevoerd. 

Als je geringe aanpassingen wilt doorvoeren, zoals bijvoorbeeld een wijziging van materiaalgebruik voor een tuinhuis, kunt u dit doen met behulp van een afwijking in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De medewerking van een architect is hierbij niet noodzakelijk.


Contact informatie