Stedenbouwkundige melding

Voor een aantal kleine bouwwerken moet u niet langer een bouwaanvraag indienen. Een melding volstaat in veel gevallen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanbouw van bijgebouwen aan een woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, enz.

Bepaalde werken melden, stelt je echter niet altijd vrij van de medewerking van een architect. Als je bv. constructieve werken uitvoert, blijft de medewerking van een architect verplicht.

Onder welbepaalde voorwaarden kan je ook verbouwingen of uitbreidingen melden aan een bestaand vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruimte zin.

 


Contact informatie