Sporten in coronatijden

Het Overlegcomité nam op 22 december en 29 december een reeks bijkomende beschermingsmaatregelen . De maatregelen die het Overlegcomité op 3 december nam, blijven van kracht. met onder meer de mondmaskerplicht (vanaf 6 jaar) en sluiting van de horeca om 23 uur. CST-controle bij toegang in de kantine blijft verplicht vanaf 16 jaar. Alle maatregelen lees je op www.info-coronavirus.be 

Sportactiviteiten

De sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness en zwembaden.
Maar recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten. 
Ook bowlingzalen, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten worden gesloten.

Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

Alle info over activiteiten en evenementen vind je op www.info-coronavirus.be 

Mondmaskers

 • Zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....
 • De mondmaskerplicht geldt in de sportinfrastructuur, behalve:
  • als dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • om iets te eten of te drinken.

Maatregelen publiek

De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten. Elke deelnemer tot en met 17 jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding mag evenwel vergezeld worden door twee meerderjarige personen. 

Maatregelen voor indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Je moet verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen hieronder enkel de sportruimtes en de kleedkamers.
  De CO2 meter moet: 
  • aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Kantines

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23 uur

Kleedkamers

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om minstens volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers: 
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
  • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Hou het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Coronamanager

Elke sportvereniging moet een coronamanager aanduiden die de specifieke maatregelen voor zijn sport, de maatregelen voor Vlaanderen en de stad kent. Deze persoon is ook de contactpersoon voor de sportvereniging voor alle communicatie rond corona door de stad.

Als je als sportvereniging nog geen coronamanager aanstelde, doe dit dan zo snel mogelijk en breng de stad op de hoogte via sport@ninove.be.

(Sport)evenement organiseren

Indoor (sport)evenementen zijn alvast verboden tot 28 januari 2022.

Volgende sportevenementen worden online aangevraagd:

 • Wielerwedstrijden
 • Doortochten met bewegwijzering (geen competitie, geen start en aankomst op grondgebied Ninove)
 • Sportevenementen met inname openbaar domein
 • Sportevenementen zonder inname openbaar domein:

Hierbij wordt gekeken naar het unieke karakter en de grootte van het publiek (een evenement is een vooraf geplande gebeurtenis met een uniek karakter, publiek toegankelijk, met al dan niet betalende bezoekers).

Alle sportactiviteiten (trainingen, initiatielessen, competitiewedstrijden, tornooien, sportkampen, sportstages, talentdagen,…) vallen onder de reguliere werking en moeten niet meer aangevraagd worden. Wanneer publiek outdoor boven 100 personen verwacht wordt, wordt toestemming gevraagd aan het stadsbestuur. Indoor wordt gesport zonder publiek.

(Sport)evenementen moeten steeds goedkeuring krijgen van het stadsbestuur. Een evenementaanvraag doe je via het onlineplatform EagleBe .
Alle info over het organiseren van een (sport)evenement vind je bij het Evenementenloket.

Zwemmen

Alle info lees je op de pagina's van zwembad De Kleine Dender.


Contact informatie