Wordt jouw straat een speelstraat?

Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) is het mogelijk om een straat als speelstraat in te richten, waardoor ze tussen bepaalde uren volledig is afgesloten van het verkeer. Tijdens de 'speeltijd' hebben alleen fietsers en auto's van de bewoners toegang tot deze straat. De auto's mogen enkel stapvoets rijden. 

Voorwaarden 

Wil jij dat jouw straat een speelstraat wordt? Dan moet de straat voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Ze moet gelegen zijn:
    • in een omgeving waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur
    • in een straat of wijk met overheersend woonkarakter
    • in een straat waar geen doorgaand verkeer passeert
    • in een straat waar geen geregeld openbaar vervoer passeert 
  • De meerderheid van de bewoners uit de directe omgeving moet dit initiatief steunen. Daarom moet bij elke aanvraag een enquêteformulier gevoegd worden waaruit blijkt dat buurtbewoners uit de straat en de directe omgeving akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

Aanvraag indienen 

Een aanvraag voor een speelstraat dien je vóór 10 juni 2021 in bij de jeugddienst. Mail het aanvraagformulier en het enquêteformulier naar jeugd@ninove.be of bezorg de documenten via de post aan jeugddienst Ninove, Parklaan 1, 9400 Ninove

Na advies van de politie en controle van de jeugddienst wordt de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen.

Je leest alle voorwaarden voor de inrichting van een speelstaat in het reglement.


Contact informatie