Solidariteitsbijdrage

Vanaf 2018 zullen handelaars een solidariteitsbijdrage dienen te betalen. Dit is een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove. Deze bijdrage is eveneens van toepassing buiten de afgebakende winkelgebieden op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400m².

Doel?

De inkomsten van deze bijdrage zullen worden aangewend voor het ondersteunen van de Ninoofse handelaars. De stad Ninove zal er immers haar nieuwe VZW Centrummanagement mee subsidiëren die zal bestaan uit een samenwerking tussen de stad en haar handelaars. Deze VZW heeft als doel het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum om zo meer bezoekers aan te trekken door o.a. het organiseren van handel- en horeca ondersteunende evenementen en het voeren van een uitgebouwde communicatie

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari 2018 van het aanslagjaar de commerciële vestiging uitbaat.

Commerciële vestigingen?

 • Handelszaken

  • Kleinhandel

  • Groothandel

 • Commerciële dienstverleners

  • Financiële diensten

  • Zakelijke diensten (incl. uitzendkantoren)

 • Ambachten

 • Horecazaken

Wie is vrijgesteld?

 • De natuurlijke of rechtspersoon die zijn vestiging gedurende het aanslagjaar ≤ 30 dagen heeft kunnen uitbaten
 • Uitbaters van vrije beroepen (tenzij aanwezigheid van publiek toegankelijke ruimte)
 • Overheidsdiensten
 • Sociale dienstverleners
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Tarief?

Binnen kernwinkelgebieden

Voor het bepalen van het tarief wordt er binnen de kernwinkelgebieden met twee zones gewerkt. Zo zullen handelaars die zich bevinden in zone 1, de kernwinkelstraten, een hogere bijdrage dienen te betalen dan de handelaars in zone 2, de aanpalende winkelstraten, waar het iets minder druk is. Verder is het tarief afhankelijk van welke soort commerciële vestiging je uitbaat. Bij handelszaken en ambachten wordt het tarief ook bepaald in functie van het aantal m² commerciële oppervlakte van de vestiging aangezien dit grotendeels bepalend is voor het commercieel profiel en de uitstraling van de zaak.

Buiten kernwinkelgebieden

Aangezien de stimulerende activiteiten niet alleen ten goede komen van de commerciële vestigingen binnen de afgebakende centrum zone, is deze belasting eveneens van toepassing buiten de afgebakende winkelgebieden op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400m².

Berekenen commerciële oppervlakte?

Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk, bijvoorbeeld etalageruimten, is. Sanitaire ruimten, afgesloten opslagruimten en aparte inkom- en traphallen horen hier niet bij.

Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar of ook gevestigd zijn op de eerste verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd voor de oppervlakten vanaf de eerste verdieping.

Commerciële vestigingen kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove:

 

Zone   1

Zone   2

Commerciële ruimten van 0 m² tot en met 99 m²

375 EUR

250 EUR

Commerciële ruimten van 100 m² tot en met 199 m²

475 EUR

300 EUR

Commerciële ruimten van 200 m² tot en met 399 m²

600 EUR

400 EUR

Commerciële ruimten van 400 m² en meer

950 EUR

600 EUR

Horeca en ontspanning

350 EUR

250 EUR

Dienstverlening

300 EUR

200 EUR

Commerciële vestigingen buiten de afgebakende (kern)winkelgebieden:

Commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²

675 EUR

Commerciële ruimten van 600 m² en meer

850 EUR

Zonering?

Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

Zone 1

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50
(hoek Bevrijdingslaan)

Huisnummer 1 tot en met 103
(2de rotonde/ hoek Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13
Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36
(tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31
(Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70
(hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59
(hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangifte?

De belastingplichtigen ontvangen vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de opgelegde termijn vermeld in het aangifteformulier, dient worden teruggestuurd. Hierbij geldt de postdatum als bewijs.

Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben en belastingplichtig blijken te zijn, zijn verplicht vóór 31 december van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.

Documenten

 


Contact informatie