Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en het OCMW

Sociale huisvesting biedt verschillende mogelijkheden, gaande van goedkope huurwoningen tot koopwoningen en sociale bouwgronden. Om ervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Het kan soms een tijd duren voor je een sociale woning krijgt, maar niet alleen de volgorde van inschrijving bepaalt de toewijzing. Er kan rekening gehouden worden met een aantal toewijzingsregels die de volgorde kunnen veranderen. Voor deze toewijzingsregels en andere info verwijzen wij door naar de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam op het grondgebied van Ninove. 

  • Ninove-Welzijn

Acaciastraat 1

9400 Ninove

Tel: 054 31 86 66

Fax: 054 32 78 31

info@ninovewelzijn.woonnet.be 

www.vmsw.be

Contactpersoon: Leentje Cornelis

  • SHM Denderstreek

Heilig Hartlaan 54

9300 Aalst

Tel: 053 77 15 18

Fax: 053 77 88 22

info@denderstreek.woonnet.be

www.vmsw.be

Contactpersoon: Eddy De Vlieger

  • Dienst huisvesting OCMW Ninove

De dienst huisvesting van het OCMW van Ninove fungeert onder andere als trefpuntmedewerker voor het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. De medewerkers helpen je zoeken naar oplossingen wanneer je budget te laag is voor een woning op de private huurmarkt. Wanneer je dakloos bent of je dreigt het te worden, kan je bij het OCMW eveneens om hulp vragen.

Medewerker:

- Tim Willems, tel. 054 51 53 58, tim.willems@ocmw.ninove.be


Contact informatie