Sociaal Huis

Welke voorzieningen voor personen met een handicap zijn er? Hoe vraag ik een studiebeurs aan? Ik wil scheiden, wat moet ik doen? Ik zoek een oppas voor mijn kind of zieke moeder? Ik kan mijn formulier niet invullen, wie helpt mij? Heb ik recht op een advocaat?....

Worstel je met één van deze vragen? Zoek je hulp maar weet je niet waar naartoe? Richt je dan tot het Sociaal Huis.

Wat is het Sociaal Huis?

Het Sociaal Huis is een samenwerking tussen OCMW en de stad. Sinds 1 januari 2007 is het hét centrale aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen van sociale aard en welzijnsaard. Via het Sociaal Huis willen we ervoor zorgen dat jij de sociale dienstverlening vindt waar je nood aan hebt.

Voor wie?

Het Sociaal Huis is er voor iedereen. Doel is iedere burger de sociale dienstverlening te geven waar hij recht op heeft. Het OCMW en de stad gaan hiermee samen de uitdaging aan naar een nog betere sociale dienstverlening.

Wat kan het Sociaal Huis voor je doen?

Heb je een vraag, een probleem of ben je op zoek naar informatie? Kom dan naar het Sociaal Huis. Daar bekijkt men hoe men jou het beste op weg kan zetten naar de oplossing.

Sommige vragen moeten dieper onderzocht worden. De maatschappelijk werkers bespreken met jou, in alle vertrouwen, de situatie. Soms kunnen zij jou een oplossing bieden, soms moet je worden doorverwezen. In elk geval gaat men op zoek naar de meest directe weg naar het antwoord op jouw vraag.

Hoe kan je het Sociaal Huis bereiken?

Gebouw De Cooman, Burchtstraat 50, 9400 Ninove.

Het Sociaal Huis is open:

  • elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur
  • elke werkdag in de namiddag op afspraak, behalve vrijdagnamiddag (gesloten)
  • donderdagavond van 16 uur tot 19.45 uur

Meer info?  sociaal.huis@ocmw.ninove.be of 054 51 53 50

Ninove bouwt nieuw Sociaal Huis

Sociaal Huis Ninove

 

Op vrijdag 18 mei 2018 werd de eerste steen gelegd van het (nieuwe) Sociaal Huis Ninove. De sociale diensten van het OCMW en de stad zitten momenteel nog verspreid over twee locaties: het Gebouw De Cooman in de Burchtstraat en het Fedimmo-gebouw in de Bevrijdingslaan. Vanaf 2020 komt daar verandering in: het nieuwe Sociaal Huis zal het bruisende centrum worden van alle sociale dienstverlening in Ninove. 

 
Sociaal Huis en Huis van het Kind: kruispunt van jouw welzijn 

Naast de sociale diensten van de stad en het OCMW zal je er terecht kunnen voor gratis juridisch advies.
Ook deze organisaties zullen in het Sociaal Huis te vinden zijn:

  • Dyzo, een organisatie die hulp biedt aan zelfstandigen in moeilijkheden
  • Leerpunt, het centrum voor basiseducatie
  • Wijk-werken en PWA-dienstencheques
  • De diensten inburgering en integratie en vzw Pin
  • Huis van het Kind, dat een een centrale vleugel zal innemen het Sociaal Huis.
    Huis van het Kind is dé lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die onderdak biedt aan alle kindgerelateerde diensten. Hier zullen Kind en Gezin, de Lokale Kinderopvang, Speelodroom, een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen huizen.  

Deze lijst zal ongetwijfeld nog uitbreiden, want op deze centrale plek wil de stad en het OCMW een kruispunt creëren van waaruit elke welzijnsorganisatie in onze stad bereikbaar wordt. 

Sociale appartementen met dienstverlening 

Bovenop het Sociaal Huis bouwt SHM Denderstreek 10 sociale appartmenten met dienstverlening.  

Meer info over het toekomstige Sociaal Huis?  sociaal.huis@ocmw.ninove.be of 054 51 53 50


Contact informatie