Corona: maatregelen voor seizoensarbeiders in land- en tuinbouw

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. De seizoenarbeiders zijn afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19. 

De overheid stelde een preventie checklist op voor seizoensarbeiders uit land- en tuinbouwsector die je kan raadplegen onder punt 144.


Contact informatie