Voederpassen en schuilhokken zwerfkatten

Voederpassen

De stad bepaalt in overleg met de Dierenbescherming op welke plekken zwerfkatkolonies worden gehouden. Op deze plaats zorgen vrijwilligers voor het voederen van de zwerfkatten en voorziet de stad een schuilhok.

Een voederpas is persoonlijk. Je kan enkel een voederpas aanvragen als je meerderjarig bent. Je kan de voederpas ook alleen voor jezelf aanvragen, niet voor iemand anders.

Voederpas aanvragen

Een voederpas kan je aanvragen via het aanvraagformulier of bij de dienst leefmilieu.

Na goedkeuring van je aanvraag wordt je een voederpas toegestuurd. Vanaf dat moment mag je de zwerfkatten voederen. Je moet wel een aantal afspraken naleven.

Afspraken verbonden aan de voederpas

Als je een voederpas aanvraagt, verklaar je je akkoord met volgende zaken:

  • Je hebt altijd je voederpas en identiteitskaart bij als je de zwerfkatten voedert. Op vraag toon je die aan de politie, de gemeenschapswacht of een gemachtigde ambtenaar. 
  • Je voedert enkel zwerfkatten.
  • Je geeft de zwerfkatten enkel droogvoer. Dit wil zeggen dat je geen karkassen, vers vlees, slachtafval, keukenresten, visgraten, blikvoer, … geeft.
  • Je biedt het droogvoer aan in een bakje en nooit los op de grond.
  • Je haalt het voederbakje voor zonsondergang weg en wast het af.
  • Je geeft de dieren enkel vers water in een aangepast bakje.
  • Je voedert de zwerfkatten zoveel mogelijk op vaste plekken en tijdstippen en je doet dat enkel op de plaatsen die je met de voederpas zijn toegewezen.
  • Je meldt nieuwe zwerfkatten aan de technische dienst van de stad via het SIS-systeem. Het zijn katten die nog niet gesteriliseerd zijn en dus nog geen knip hebben in hun rechteroor.

Schuilhokken

Ter ondersteuning van het lokale zwerfkattenbeleid plaatst de stad schuilhokken. Een eerste schuilhok werd geplaatst aan de pastorij van Aspelare. Op deze locatie worden de zwerfkatten gesteriliseerd of gecastreerd en zijn er vrijwilligers actief die katten voederen en de populatie in de gaten houden. 

De schuilhokken hebben twee compartimenten en bieden elk plaats aan 3 tot 4 katten. De hokken zijn duurzaam, goed geïsoleerd en gebruiksvriendelijk. De toegangsruimte heeft 2 in- en uitgangen. De katten hebben dus steeds een vluchtweg. De eerste 2 schuilhokken werden geschonken door de Vlaamse Overheid.

schuilhok

Zwerfkatten melden? Zie overlast katten 


Contact informatie