Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is bevoegd voor de behandeling van individuele OCMW-dossiers buiten de politieke invloedssfeer, het bekrachtigen van dringende steun en geeft advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent het sociaal beleid van het OCMW.

Het totaal aantal leden van het BCSD is afhankelijk van de grootte van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). Voor Ninove telt het BCSD 8 leden (exclusief de voorzitter) omdat de OCMW-raad 33 leden telt. Het aantal leden in het BCSD per partij wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke partij heeft binnen de OCMW-raad (Art 91 DLB). 

Zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst:

zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst Ninove

Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst 

Op 3 januari 2019 werd het bijzonder comité voor de sociale dienst (2019-2024) geïnstalleerd.

Voorzitter 

Veerle Cosyns (Samen), Pollare _ 054 50 50 50 _ 0474 50 36 30 _ veerle.cosyns@ninove.be 

Leden