Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen of bijzondere plannen van aanleg wordt vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Een RUP is ook een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. De RUP's zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP's meteen alle gewestplannen gaan vervangen. Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een RUP voor opstellen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA's geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt.

RUP's kunnen pas opgemaakt worden na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Intussen is het GRS goedgekeurd en worden de eerste RUP's opgemaakt, vanuit de visie van het GRS. 

  • RUP Schoolomgeving Appelterre-Ninove

          goedgekeurd op 26 september 2013

          (voorschriften, plan)

  • RUP Zonevreemde Sport & Recreatie

          goedgekeurd op 08 januari 2015

          (voorschriften, plan)    

       Opgelet: deelplan 4 (Voetbal Windschof Neigem) is niet van kracht !   

  • RUP Zonevreemde bedrijven

         goedgekeurd op 26 februari 2015

         (voorschriften, plan)

  • RUP 'Paarse vlekjes' (industriegebieden van het gewestplan):

       goedgekeurd op 21 juni 2018 voor volgende deelplannen:

- Centrum Denderwindeke (voorschriften, grafisch plan)

- Centrum Meerbeke (voorschriften, grafisch plan)

- De Kloef, Meerbeke (voorschriften, grafisch plan)

- Leopoldstraat, Okegem (voorschriften, grafisch plan)

- Voormalig slachthuis, Edingsesteenweg, Denderwindeke (voorschriften, grafisch plan)

- Ring-Oost/West (voorschriften, grafisch plan)

 

 


Contact informatie