Voorlopig rijbewijs

Als je geslaagd bent in je theoretisch rijexamen mag je, onder bepaalde voorwaarden, met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

Er bestaan 3 modellen voorlopige rijbewijzen:

  • model 3
  • model 18
  • model 36

Voor elk model bestaan er andere voorwaarden inzake geldigheidsduur, begeleiding,...

Voorwaarden

Als je een voorlopig rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch examen.

Procedure

Je vraagt je voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken, 5 werkdagen na je aanvraag kan je je voorlopig rijbewijs afhalen aan het snelloket.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • of het attest van verlies/diefstal
  • of het oud voorlopig rijbewijs
  • of het aanvraagformulier van het examencentrum
  • of het bekwaamheidsattest van de rijschool
  • of het rijgeschiktheidsattest
  • of het vormingsattest voor de begeleider(s)

Bedrag

25 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)


Contact

Activiteiten zoeken