Reptielen: Welke mag je houden?

 

De reptielen die je in Vlaanderen vrij mag houden en/of verhandelen, staan op de zogenaamde positieve lijst. De reptielen die niet op deze lijst staan, mag je niet verhandelen of houden. De lijst bevat 422 reptielensoorten: 249 soorten hagedissen, 107 soorten slangen en 66 soortenschildpadden. Kijk hier of je reptiel op de lijst staat:
pdf bestandLijst reptielen Bijlage BVR 22.03.2019.pdf (177 kB)

Opgelet. De positieve lijst heeft niets te maken met Vlarem en Cites. Je moet ook voor deze wetgeving in orde zijn.

Vanaf wanneer geldt de positieve lijst reptielen?

De positieve lijst reptielen geldt vanaf 1 oktober 2019.

Voor wie geldt de positieve lijst reptielen?

De positieve lijst geldt voor iedereen in Vlaanderen die reptielen houdt of verhandelt. Onder verhandelen valt ook het gratis weggeven. Afwijkingen onder bepaalde voorwaarden zijn enkel mogelijk voor dierentuinen, laboratoria, dierenartsen, dierenasielen en handelszaken.

Mijn reptiel staat op de positieve lijst.

Je hoeft niets te doen. Het is toegelaten om deze soort te houden.

Mijn reptiel staat niet op de positieve lijst.

Bewijsstukken

Je mag je reptiel houden als je kan bewijzen dat je het dier in bezit had vóór 1 oktober 2019. De volgende bewijsstukken worden aanvaard: 1) een aankoopbewijs (een originele factuur of een ander bewijs van aankoop met aankoopdatum, correcte soortnaam en aantal dieren) 2) of een schriftelijke verklaring van een dierenarts Als je geen aankoopbewijs of verklaring van de dierenarts hebt, kan je tot en met 30 november 2019 je dieren online registreren.

Zonder registratie, aankoopbewijs of verklaring van de dierenarts kan je dier in beslag genomen worden.

Wat doe ik met de jongen van mijn ouderdieren (de nakweek)?

Je mag nakweek houden van de exemplaren die je al in het bezit had van voor 1 oktober 2019 en waarvan je de correcte bewijsstukken kan voorleggen. Je moet geen erkenning vragen voor deze nakweek. Het verhandelen of gratis weggeven van de nakweek is verboden, behalve als de koper een erkenning heeft gekregen voor het houden van deze soort.

Mag ik mijn groep uitbreiden door nieuwe individuen aan te kopen?

Nee, dit mag niet. Dit is alleen mogelijk als je een erkenning hebt voor dit exempla(a)r(en).

Wat als ik toch een soort wil houden die niet op de lijst staat?

Vanaf 1 oktober 2019 moet je een erkenning aanvragen, als je een reptiel wil houden die niet op de lijst staat. Zolang je geen erkenning hebt, mag je het dier niet houden. Je moet dus eerst de aanvraag doen en de beslissing afwachten. Voor elke soort moet je een aanvraag doen en betaal je 60 euro. Na maximum 6 maanden ontvang je een antwoord. Je mag de dieren enkel verhandelen met een reptielenhouder die een erkenning heeft voor deze soort.
Erkenningsaanvraag voor het houden van een reptiel dat niet op de lijst staat.

Kunnen er op de lijst nog reptielen bijkomen of geschrapt worden?

Dat kan. Een comité van deskundigen evalueert en herziet de lijst om de twee jaar. Als er aanpassingen zijn, dan worden die gepubliceerd worden op de website van de dienst Dierenwelzijn. Je kan een aanvraag doen om een soort op de lijst te zetten. De positieve lijst wordt dan aangepast.

Erkenningsaanvraag voor het toevoegen van een reptiel dat niet op de lijst staat.

Kan ik in de dierenwinkel reptielen kopen die niet op de positieve lijst reptielen staan?

Reptielen die niet op de positieve lijst staan mogen niet te koop worden aangeboden. Ze mogen alleen verhandeld worden aan iemand die een erkenning heeft om die soort te houden. Dus eerst moet jij een erkenning aanvragen. Als je een goedgekeurde erkenning hebt, kan een handelaar een dier bestellen voor jou.

Heeft de positieve lijst reptielen iets te maken met CITES, Vlarem of andere regelgeving?

Nee, er is geen rechtstreeks verband met een andere wetgeving. Dus moet je in orde zijn met de VLAREM- en CITES-regelgeving.

Waarom werd er een positieve lijst reptielen opgesteld?

De lijst werd opgesteld om het welzijn van reptielen in gevangenschap te verbeteren. Dat reptielen als huisdier gehouden worden, is al lang geen uitzondering meer. Voor een groot aantal soorten is het relatief eenvoudig om de dieren goed te houden en kan makkelijk aan de behoeften worden voldaan. Voor andere soorten echter zijn er specifieke vereisten voor de verzorging in gevangenschap. Een gebrek aan kennis en impulsaankopen hebben een negatief effect op het welzijn van reptielen in gevangenschap. Bepaalde soorten zijn alleen geschikt voor de meer ervaren reptielenhouder. In de handel worden ook nog altijd dieren verkocht die in het wild zijn gevangen. Daardoor was het noodzakelijk om een lijst op te stellen van reptielen die men mag houden. De Dierenwelzijnswet van 1986 voorziet dat de Vlaamse Regering lijsten kan vaststellen met soorten of categorieën van dieren. Dieren die niet op deze lijsten zijn opgenomen, mogen niet worden verhandeld of gehouden. Voor zoogdieren is een dergelijke lijst al opgesteld in 2009.

Wie heeft de lijst opgesteld?

De lijst is opgesteld door een werkgroep met alle belanghebbenden: wetenschappers, vertegenwoordigers van opvangcentra, liefhebbersverenigingen, handelaars, dierenwelzijnsorganisaties en verenigingen voor natuurbescherming.

Welke criteria werden gebruikt om de lijst op te stellen?

In de werkgroep werden objectieve criteria vastgelegd voor de soorten die op de lijst zouden komen. De nadruk werd gelegd op soorten die eenvoudig te houden zijn, zonder gevaar voor de mens en waarover voldoende informatie beschikbaar is. Daarom staan bijvoorbeeld krokodillen en giftige slangen niet op de positieve lijst. Het is ook niet toegelaten om reptielen te verhandelen of te houden die in het wild zijn gevangen. Er zijn ongetwijfeld meer reptielensoorten die aan de criteria voldoen. Op de lijst werden dan ook vooral soorten opgenomen die courant beschikbaar zijn en frequent gehouden worden.

Hoe wordt dit gecontroleerd?

Wanneer bij controles reptielen worden aangetroffen, zal nagegaan worden of je aan de wetgeving voldoet. Deze controles worden verricht ter gelegenheid van andere controles, maar evenzeer op basis van klachten of meldingen van particulieren, politie of lokale overheden.

Wetgeving

BVR 22.03.19 Positieve lijst reptielen.pdf (97 kB)
BestandLijst reptielen Bijlage BVR 22.03.2019.pdf (177 kB)

 


Contact informatie