Route stoet en verkeersregeling carnaval

Verkeersmaatregelen

PLAATSING TRIBUNES OP DE CENTRUMLAAN

 • Parkeer- en verkeersvrij op donderdag 27 februari 2020 van 6 uur tot 16 uur op de Centrumlaan vanaf het kruispunt Oudstrijdersplein tot het kruispunt met de Kaardeloodstraat (beide kanten).

KERMIS OP DE GRAANMARKT VAN VRIJDAG 28 FEBRUARI T.E.M. DINSDAG 3 MAART 2020

 • Parkeerverbod op de Graanmarkt, de parking aan de Twijnster, de parking langs de verbindingsweg Koepoortstraat/Oude Kaai (t.h.v. Leerpunt), de parking tussen de Mallaardstraat en Oude Kaai en parking Oude Kaai (t.h.v. drankencentrale Malfroidt) op dinsdag 25 februari 2020 van 12 uur tot 16 uur.
 • Parkeerverbod op de parking aan de Twijnster, de parking tussen de Mallaardstraat en Oude Kaai en de parking aan de Oude Kaai (t.h.v. drankencentrale Malfroidt) op donderdag 27 februari 2020 vanaf 12 uur tot dinsdag 3 maart 2020.
 • De Graanmarkt wordt verkeers- en parkeervrij op donderdag 27 februari 2020 12 uur voor het opstellen van de foorkramen. 

PRINSAANSTELLING EN FEEST DER SENIOREN OP ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 FEBRUARI 2020

 • Parkeerverbod op het deel van de Merellaan, tussen Ring-West en de Kievitlaan op zaterdag 15 februari 2020 (Prinsaanstelling) van 18 uur tot 5 uur en op zondag 16 februari 2020 (Feest der Senioren) van 12 uur tot 22 uur.

PLAATSING TENT OP HET OUDSTRIJDERSPLEIN

 • Parkeerverbod op het Oudstrijderplein van maandag 24 februari 2020 (7 uur) tot woensdag 4 maart 2020 (tot de toestand genormaliseerd is)
 • Verkeersvrij op maandag 24 februari 2020 (opbouw tent) en woensdag 4 maart 2020 (afbraak tent) tijdens de werken

MACHTSOVERDRACHT OP ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020

Van 9.30 uur tot 10.30 uur, tijdens de optocht naar het Wortelmanneken, zal de Burchtstraat (vanaf de Onderwijslaan) en de Centrumlaan (tot de Kaardeloodstraat) worden afgesloten voor alle verkeer.

KINDERCARNAVAL OP ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020

Vertrek om 12 uur op het Oudstrijdersplein t.h.v. het oud stadhuis

Reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan tot aan sporthal.

 • Verkeersvrij tijdens de doortocht van de stoet tussen 12 uur en 13 uur: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan en Brusselstraat.

PUBLICITEITSKARAVAAN EN ZONDAGSTOET OP ZONDAG 1 MAART 2020

Route carnaval 2020

Publiciteitskaravaan

Vorming: Koning Boudewijnlaan, Ninove

Vertrek: 12 uur

Reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan (ontbinding via Centrumlaan).

Zondagstoet

Vorming: Industriezone 2 (Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost, Ninove)

Vertrek: direct volgend op de reclamestoet

Reisweg: Nederwijk-Oost, Pamelstraat-Oost, Verbindingsstraat, Astridlaan, Nieuwe Weg, Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan (ontbinding via Centrumlaan).

Verkeersvrij

 • Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost (Industriezone 2): van 8 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Straten op het traject: van 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Omliggende straten: Kaardeloodstraat (van Lavendelstraat tot Hendrik Van Gassenstraat), Onderwijslaan (van Burchtstraat tot ingang Instituut HH Harten), Edmond De Deynstraat, Koepoortstraat, Sint-Jorisstraat, Kleine Sint-Jorisstraat en Vestbarm: vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat) vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.

Parkeerverbod vanaf 7 uur tot de toestand genormaliseerd is

 • Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost (vorming van de stoet)
 • Traject van de stoet buiten de binnenstad
 • Omliggende straten: Stationsstraat (volledig), Stationsplein, Biezenstraat
 • Centrumlaan vanaf Colruyt tot het Oudstrijdersplein
 • Kaardeloodstraat (vanaf de Lavendelstraat tot de Hendrik Van Gassenstraat)
 • Onderwijslaan (vanaf de Burchtstraat tot ingang Instituut HH Harten)
 • Koepoortstraat
 • Vinkenstraat (kant onpare nummers)
 • Pleintje kruispunt Doornweg/Fernand Tavernestraat (dienstverlening De Lijn)
 • Vinkenstraat, kant Doornweg (dienstverlening De Lijn)
 • Centrumlaan ter hoogte van P.T.I. van Elisabethlaan tot en met Onderwijslaan (halte bussen)
 • Polderbaan linker zijde richting Vuurkruiserstraat
 • Rodekruisstraat linker zijde richting Geraardsbergsestraat
 • Geraardsbergsestraat ter hoogte van het kruispunt Rodekruisstraat
 • Koepoortstraat
 • Gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat).

MAANDAGAVONDSTOET OP MAANDAG 2 MAART 2020

Vorming tussen 18 uur en 18.30 uur via Nieuwe weg, Astridlaan, Stationsplein, Stationsstraat. Vertrek: 19 uur stipt.

Reisweg: Dreefstraat, Burg. Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat naar de Centrumlaan.

 • Parkeerverbod vanaf 17 uur en verkeersverbod vanaf 16 uur tot de toestand genormaliseerd is in bovenvermelde straten.
 • Na ontbinding van de stoet zal het gedeelte van de binnenstad, gelegen tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat), stationeer- en verkeersvrij blijven tot de toestand genormaliseerd is.
 • Parkeerverbod in de Vinkenstraat, kant Doornweg, en Doornweg ter hoogte van het kruispunt met de Fernand Tavernestraat (dienstverlening De Lijn).

STRATENCARNAVAL VAN MAANDAG 2 MAART TOT DINSDAG 3 MAART 2020

Van maandag 2 maart 2020, 16 uur zal het gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Bevrijdingslaan, Hendrik Van Gassenstraat met de Vuurkruisersstraat, Biezenstraat/Dekenijstraat, Telenetgebouw (Graanmarkt), Stationsstraat ter hoogte van de Dekenijstraat en Graanmarkt ter hoogte van de Oude Kaai (richting Koepoortstraat) parkeer- en verkeersvrij blijven tot na de opruiming van de binnenstad.

 

WORTELVERBRANDING OP DINSDAG 3 MAART 2020

Om 15 uur aan café Den Belleman.

 • De Burchtdam, vanaf de Begijnenbrug voor de rijrichting kruispunt Brusselsesteenweg/Edingsesteenweg) en de Denderkaai, zijn parkeer- en verkeersvrij vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.

OPRUIMING BINNENSTAD OP WOENSDAG 4 MAART 2020

De binnenstad wordt opgekuist op woensdag 4 maart 2020 vanaf 5.30 uur. Tijdens de opkuis is de binnenstad parkeer- en verkeersvrij.


Contact informatie