Route stoet en verkeersregeling carnaval

Wijziging parcours 2019 + veiligheidsmaatregelen

Door de slechte weersomstandigheden werd door de veiligheidscel beslist om het parcours van de carnavalsstoet op zondag 10 maart 2019 te wijzigen en in te korten.

Nieuw parcours

Nieuwe Weg – Nederwijk – Emiel De Molstraat – Moeder Tiburcestraat – Astridlaan – Stationsstraat – Biezenstraat – Lavendelstraat – Kaardeloodstraat – Centrumlaan.

Andere genomen maatregelen

 • Mechanismen mogen NIET in werking en moeten op de laagste stand blijven.
 • GEEN carnavalisten op de praalwagen.
 • Na inschatting van de weersomstandigheden wordt er beslist of de show al dan niet kan worden opgevoerd aan de tribunes.

Verkeersmaatregelen

PLAATSING TRIBUNES OP DE CENTRUMLAAN

 • Parkeer- en verkeersvrij op donderdag 7 maart van 6 uur tot 16 uur op de Centrumlaan vanaf het kruispunt Oudstrijdersplein tot het kruispunt met de Kaardeloodstraat (beide kanten).

KERMIS OP DE GRAANMARKT VAN VRIJDAG 8 MAART T.E.M. DINSDAG 12 MAART 2019

 • Parkeerverbod op de Graanmarkt, de parking aan de Twijnster, de parking langs de verbindingsweg Koepoortstraat/Oude Kaai (t.h.v. Leerpunt), de parking tussen de Mallaardstraat en Oude Kaai en parking Oude Kaai (t.h.v. drankencentrale Malfroidt) op dinsdag 5 maart 2019 van 12 uur tot 16 uur.
 • Parkeerverbod op de parking aan de Twijnster, de parking tussen de Mallaardstraat en Oude Kaai en de parking aan de Oude Kaai (t.h.v. drankencentrale Malfroidt) op donderdag 7 maart 2019 vanaf 12 uur tot dinsdag 12 maart 2019.
 • De Graanmarkt wordt verkeers- en parkeervrij op donderdag 7 maart 2019 12 uur voor het opstellen van de foorkramen. 

PRINSAANSTELLING EN FEEST DER SENIOREN OP ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 FEBRUARI 2019

 • Parkeerverbod op het deel van de Merellaan, tussen Ring-West en de Kievitlaan op zaterdag 23 februari 2019 (Prinsaanstelling) van 18 uur tot 5 uur en op zondag 24 februari 2019 (Feest der Senioren) van 12 uur tot 22 uur.

PLAATSING TENT OP HET OUDSTRIJDERSPLEIN

 • Parkeerverbod op het Oudstrijderplein van maandag 4 maart 2019 (7 uur) tot woensdag 13 maart 2019 (17 uur)
 • Verkeersvrij op maandag 4 maart 2019 (opbouw tent) en woensdag 13 maart 2019 (afbraak tent) tijdens de werken

MACHTSOVERDRACHT OP ZATERDAG 2 MAART 2019

Van 9.30 uur tot 10.30 uur, tijdens de optocht naar het Wortelmanneken, zal de Burchtstraat (vanaf de Onderwijslaan) en de Centrumlaan (tot de Kaardeloodstraat) worden afgesloten voor alle verkeer.

KINDERCARNAVAL OP ZATERDAG 9 MAART 2019

Vertrek om 14 uur op het Oudstrijdersplein t.h.v. het oud stadhuis

Reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan tot aan sporthal.

 • Verkeersvrij tijdens de doortocht van de stoet tussen 14 uur en 15 uur: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan.

PUBLICITEITSKARAVAAN EN ZONDAGSTOET OP ZONDAG 10 MAART 2019

Publiciteitskaravaan

Vorming: Koning Boudewijnlaan, Ninove

Vertrek: 12 uur

Reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Rode Kruisstraat, Polderbaan, Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan (ontbinding via Centrumlaan).

Zondagstoet

Vorming: Industriezone 2 (Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost, Ninove)

Vertrek: direct volgend op de reclamestoet

Reisweg: Nederwijk-Oost, Pamelstraat-Oost, Verbindingsstraat, Astridlaan, Nieuwe Weg, Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Rode Kruisstraat, Polderbaan, Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan (ontbinding via Centrumlaan).

Verkeersvrij

 • Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost (Industriezone 2): van 8 uur tot 16 uur.
 • Straten op het traject: van 11 uur tot 19 uur.
 • Omliggende straten: Kaardeloodstraat (van Lavendelstraat tot Hendrik Van Gassenstraat), Onderwijslaan (van Burchtstraat tot ingang Instituut HH Harten), Edmond De Deynstraat, Koepoortstraat, Sint-Jorisstraat, Kleine Sint-Jorisstraat en Vestbarm: vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Beverstraat/Biezenstraat, Graanmarkt/Plein aan de Twijnster vanaf 11 uur tot de toestand genormaliseerd is.
 • Straten voor ontbinding stoet (Molendenderstraat, Polderbaan, Rode Kruisstraat, Preulegem) vanaf 16 uur tot de toestand genormaliseerd is.

Parkeerverbod tussen 7 uur en 19 uur

 • Pamelstraat-Oost/Nederwijk-Oost (vorming van de stoet)
 • Traject van de stoet buiten de binnenstad
 • Omliggende straten: Preulegem (volledig), Stationsstraat (volledig), Stationsplein, Biezenstraat
 • Rode Kruisstraat, Polderbaan en Molendenderstraat
 • Centrumlaan vanaf Colruyt tot het Oudstrijdersplein
 • Kaardeloodstraat (vanaf de Lavendelstraat tot de Hendrik Van Gassenstraat)
 • Onderwijslaan (vanaf de Burchtstraat tot ingang Instituut HH Harten)
 • Koepoortstraat
 • Vinkenstraat (kant onpare nummers)
 • Pleintje kruispunt Doornweg/Fernand Tavernestraat (dienstverlening De Lijn)
 • Vinkenstraat, kant Doornweg tot dinsdag 12 maart (dienstverlening De Lijn)

Parkeerverbod vanaf 7 uur tot de toestand genormaliseerd is

 • Koepoortstraat
 • Gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Beverstraat/Biezenstraat en Graanmarkt tot het kruispunt Mallaardstraat/parking aan De Twijnster.

MAANDAGAVONDSTOET OP MAANDAG 11 MAART 2019

Vorming tussen 18 uur en 18.30 uur via Nieuwe weg, Astridlaan, Stationsplein, Stationsstraat. Vertrek: 19 uur stipt.

Reisweg: Dreefstraat, Burg. Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat naar de Centrumlaan.

 • Parkeerverbod vanaf 17 uur en verkeersverbod tussen 18 uur en 21 uur in bovenvermelde straten.
 • Na ontbinding van de stoet zal het gedeelte van de binnenstad, gelegen tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Kaardeloodstraat, Beverstraat/Biezenstraat, Graanmarkt tot het kruispunt Mallaardstraat/parking aan De Twijnster, stationeer- en verkeersvrij blijven tot de toestand genormaliseerd is.
 • Parkeerverbod in de Vinkenstraat, kant Doornweg, en Doornweg ter hoogte van het kruispunt met de Fernand Tavernestraat (dienstverlening De Lijn).

STRATENCARNAVAL VAN MAANDAG 11 MAART TOT DINSDAG 12 MAART 2019

Van maandag 11 maart 2019, 18 uur zal het gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/Onderwijslaan, Centrumlaan/Kaardeloodstraat, Beverstraat/Biezenstraat, Graanmarkt tot het kruispunt Mallaardstraat/Plein aan de Twijnster en de Koepoortstraat (deel tussen Sint-Jorisstraat en Edmond De Deynstraat, hoek Koepoortstraat/Edmond De Deynstraat/Despauteerstraat parkeer- en verkeersvrij blijven tot na de opruiming van de binnenstad.

 

WORTELVERBRANDING OP DINSDAG 12 MAART 2019

Om 15 uur aan café Den Belleman.

 • De Burchtdam, vanaf de Begijnenbrug voor de rijrichting kruispunt Brusselsesteenweg/Edingsesteenweg) en de Denderkaai, zijn parkeer- en verkeersvrij vanaf 11 uur.

OPRUIMING BINNENSTAD OP WOENSDAG 13 MAART 2019

De binnenstad wordt opgekuist op woensdag 13 maart 2019 vanaf 5.30 uur. Tijdens de opkuis is de binnenstad parkeer- en verkeersvrij.


Contact informatie