Reisdocument voor niet-Belgen

Vreemdelingen die in België wonen en geen reispas kunnen verkrijgen bij hun overheid, kunnen een Belgisch reisdocument krijgen om te reizen naar het buitenland.

Het paspoort is biometrisch en bevat je foto, je handtekening en je vingerafdrukken.

Het paspoort is 2 jaar geldig.

Procedure

Je vraagt je paspoort persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken, na +/- 10 dagen krijg je dan een sms of e-mail om je paspoort af te halen aan het snelloket.

Opgelet! Minderjarigen moeten vergezeld zijn van een ouder of een voogd.

Meebrengen

  • 1 recente kleurenpasfoto volgens de ICAO-normen. De kwaliteit wordt streng beoordeeld!
  • je verblijfsvergunning
  • eventueel een oud reisdocument of een attest van verlies, afgeleverd door de politie

Bedrag

  • 66 euro (volwassenen, gewone procedure)
  • 46 euro (kinderen -18 jaar, gewone procedure)
  • 240 euro (volwassenen, spoedprocedure)
  • 220 euro (kinderen -18 jaar, spoedprocedure)

Gelieve met bancontact te betalen.


Contact

Activiteiten zoeken