Reisdocument voor niet-Belgen

Maak een afspraak

Vreemdelingen die in België wonen en geen reispas kunnen verkrijgen bij hun overheid, kunnen een Belgisch reisdocument krijgen om te reizen naar het buitenland.

Het paspoort is biometrisch en bevat je foto, je handtekening en je vingerafdrukken.

Het paspoort is 2 jaar geldig.

Procedure

Je vraagt je paspoort persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken, na +/- 10 dagen krijg je dan een sms of e-mail om je paspoort af te halen.

Opgelet! Minderjarigen moeten vergezeld zijn van een ouder of een voogd.

Meebrengen

  • 1 recente kleurenpasfoto volgens de ICAO-normen. De kwaliteit wordt streng beoordeeld!
  • je verblijfsvergunning
  • eventueel een oud reisdocument of een attest van verlies, afgeleverd door de politie
  • eventueel een akkoord van FOD Buitenlandse Zaken

Bedrag

  • 66 euro (volwassenen, gewone procedure)
  • 46 euro (kinderen -18 jaar, gewone procedure)
  • 240 euro (volwassenen, dringende procedure)
  • 220 euro (kinderen -18 jaar, dringende procedure)
  • 300 euro (volwassenen, superdringende procedure)
  • 280 euro (kinderen -18 jaar, superdringende procedure)

Gelieve met bancontact te betalen.

Uitzonderingen

Indien de superdringende procedure noodzakelijk is, kan je ook na de openingsuren van de dienst burgerzaken een paspoort aanvragen bij volgende instantie:

FOD Binnenlandse Zaken

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

Tel: 02 501 81 11

Maak een afspraak

Contact

Activiteiten zoeken