Corona: regels voor markt, andere voedselkramen en kermis

Algemene maatregelen

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Maatregelen genomen door de stad 

  • De social distance regels worden gerespecteerd.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis* bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
  • Voor marktkramers en kermiskramers* en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden).
  • Ook voor klanten is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis* door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers* stellen eveneens handgels ter beschikking.
  • Het nuttigen van eten en drinken binnen de marktzone is verboden.
  • Er geldt een rookverbod binnen de volledige marktzone.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis* aanwezig zijn.
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis*, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 

* Tot 6 september worden alle kermissen op het grondgebied van Ninove verboden. 


Contact informatie