Corona: regels voor markt, andere voedselkramen en kermis

Dinsdag 26 mei kan de markt in Ninove eindelijk opnieuw van start gaan. De markt zal plaatsvinden op de Centrumlaan (tussen rond punt KBC en kruispunt Oudstrijdersplein - Marktstraat), met maximum 50 kramen, en één in- en uitgang. Er zal gewerkt worden volgens een roulatiesysteem, elke marktkramer zal om de 3 weken een standplaats hebben.

Welk kraam staat er welke week? 

Praktisch

  • Marktkramers krijgen de tijd om hun kraam op te bouwen tussen 6 uur en 7.30 uur
  • Daarna gebeurt de opbouw van de in-en uitgang en de afbakening van de volledige marktzone
  • De markt zal voor bezoekers geopend zijn tussen 8 uur en 12.30 uur
  • De marktzone oprijden zal na 7.30 uur niet mogelijk zijn
  • Tussen 12.30 uur en 13.30 uur wordt de afbraak van de marktkramen voorzien
  • Om 13.30 uur moet iedereen de marktzone verlaten hebben

Alle richtlijnen voor marktkramers omtrent de dinsdagmarkt vind je hier...

Mag een marktkramer thuis leveren?
Ja, thuislevering kan op bestelling, op voorwaarde dat dit geen deur aan deur verkoop wordt en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat mag wel/niet inzake ambulante handel en kermissen?

TypeVerboden/toegelatenAanvullende bepalingen
KermissenVerboden 

Kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de kermissen

Verboden 

Markten

ToegelatenRekening houdend met de nodige veiligheids-voorschriften
Rondrijdende ambulante handelToegelaten 
Thuislevering door marktkramersToegelaten 
Grootmarkten voor professionalsToegelatenBv. vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, ... (essentiële sector)

 

Merk op:

  • Bij de toegelaten activiteiten moeten de hygiënevoorschriften en de social distancing maatregelen (o.a. 1,5m afstand) gewaarborgd blijven. 

Contact informatie