Corona: regels voor markt, andere voedselkramen en kermis

Vanaf dinsdag 1 december mogen de marktkramen met niet-essentiële producten opnieuw plaatsnemen op onze dinsdagmarkt. Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. 

Uiteraard zijn de strikte veiligheidsmaatregelen nog steeds na te volgen:

  • beperkt aantal gelijktijdige aanwezigen op de markt op basis van de lopende meter per kraam.
  • individueel winkelen en gedurende periode van maximum 30 minuten
  • afstandsregels te respecteren
  • mondmaskers en noodzakelijke handhygiëne voorzien door marktkramers aan hun kraam en aan de ingangen door stadsbestuur
  • eet-, drank- en rookverbod binnen de marktzone

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.


Contact informatie