Corona: regels voor horeca

Verplichte registratie van contactgegevens

Om de tracing van besmettingen met COVID-19 mogelijk te maken, is het verplicht om op volgende plaatsen een register van bezoekers of deelnemers bij te houden:

 • horecazaken
 • de wellnesscentra
 • de gemeenschappelijke sportlessen
 • de zwembaden
 • de casino’s en de speelautomatenhallen
 • de feest- en receptiezalen

Op elk van die plekken moeten de contactgegevens (ten minste e-mailadres of telefoonnummer) gevraagd worden van één bezoeker of deelnemer per huishouden, ten laatste op het moment van aankomst (typeformulier beschikbaar op onze website). Die gegevens moeten gedurende 14 kalenderdagen worden bewaard om later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de strijd tegen COVID-19. Die gegevens en formulieren moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Klanten die dat weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Cafés en restaurants

Horecazaken mogen klanten ontvangen, als ze het protocol van hun sector en de volgende minimale voorwaarden naleven:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend). Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de regels van de sociale bubbel te respecteren;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dat niet mogelijk is om medische redenen, een gelaatsscherm, is verplicht voor klanten als ze niet aan tafel zitten;
 • het dragen van een mondmasker of, wanneer dat niet mogelijk is om medische redenen, een gelaatsscherm, is verplicht voor het zaalpersoneel en voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor het mogelijk is om een afstand van 1,5 meter met anderen te respecteren;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd volgens de voorschriften van de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels die binnen gelden;
 • cafés en restaurants mogen vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Vanaf één uur ’s nachts moeten ze minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Elke horecazaak moet ten laatste bij aankomst van de klanten de contactgegevens (naam, e-mailadres of telefoonnummer) vragen van één persoon per tafelgezelschap (modelformulier beschikbaar op onze website). Die gegevens moeten gedurende 14 kalenderdagen bijgehouden worden om latere contactopsporing te vergemakkelijken en ze mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19. Eens die periode voorbij moeten de formulieren en de verzamelde gegevens vernietigd worden. Klanten moeten hun uitdrukkelijke akkoord geven. Klanten die weigeren hun gegevens achter te laten, krijgen geen toegang tot de horecazaak.

Eet- en drinkgelegenheden in andere etablissementen (bioscopen, overdekte speeltuinen, wellnesscentra, casino's en gokinstellingen, evenementen ...) zijn aan dezelfde regels onderworpen.

Discotheken en dancings blijven momenteel nog gesloten.

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

Die gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten. Die preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij kan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden. Het sectorprotocol (gids van de goede praktijken) is een goede bijkomende informatiebron.

Hotels en andere accommodaties

De hotels mogen hun gebruikelijke activiteiten integraal uitoefenen met respect voor het protocol van de sector.

Alle logiesvormen (Airbnb, vakantiehuisjes, campings …) mogen openen als de geldende protocollen nageleefd worden. Voor het aantal gasten in een wooneenheid zijn de regels over de sociale bubbels van toepassing, met name de personen die onder hetzelfde dak wonen en hun dezelfde vijf personen met een maximum van 10 personen (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar). De eventuele restaurants of bars van die voorzieningen mogen openen als de maatregelen voorzien voor de horeca (zie hierboven) worden gerespecteerd, met name de registratie van contactgegevens van klanten.

Binnen- en buitenzwembaden die toegankelijk zijn voor het publiek mogen openen en moeten de voor hen geldende protocollen volgen.

Discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

Nuttige links


Contact informatie