Corona: regels voor handelszaken

Inhoud

Handelszaken, winkels, vrije beroepen en middenstand 

Algemeen principe: alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek.

Die regel geldt niet voor de volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen die gesloten blijven:

 • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;
 • discotheken en dancings.

Ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan (algemene gidsgids voor de handelgids voor de horeca), eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is.

Er is een generieke gids opgesteld over de opening van winkels. Die gids bevat ook aanbevelingen voor

 • winkelcentra,
 • beroepen met en zonder contact,
 • ambulante activiteiten en markten,
 • kermissen,
 • bioscopen,
 • wellnesscentra,
 • binnenspeeltuinen,
 • kansspelinrichtingen van klasse I en II,
 • pretparken,
 • handelsbeurzen.

De gids is bedoeld om zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten uit te oefenen in veilige omstandigheden, zodat een nieuwe golf van COVID-19 besmettingen voorkomen kan worden.

Er is ook een communicatiekit uitgewerkt waarmee bedrijven en gemeenten hun klanten zo goed mogelijk kunnen informeren.

Detailhandel

Het dragen van een mondmasker (of een alternatief in stof dat mond en neus bedekt) is verplicht voor alle personen van 12 jaar of ouder (ook voor het personeel) in alle winkels, winkelcentra en winkelstraten. Als dat door medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm worden gebruikt.

Alle winkels mogen openen tijdens hun gebruikelijke openingsuren en -dagen.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur en ten laatste tot 22 uur.

Kansspelinrichtingen moeten om 1 uur ’s nachts sluiten.

Er wordt ofwel individueel gewinkeld, ofwel, behoudens andersluidende beslissing van de uitbater van de winkel (of van de uitbater van het winkelcentrum), in het gezelschap van één persoon, en dit met naleving van de afstand van 1,5 meter indien deze persoon niet behoort tot hetzelfde huishouden of tot dezelfde bubbel. Volwassenen mogen de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

De toegang tot winkels moet worden gecontroleerd om het aantal personen dat tegelijkertijd binnen aanwezig is te beperken tot maximaal 1 persoon per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte.

Als een winkel minder dan 20 m2 groot is, mag hij maximaal 2 klanten tegelijk binnenlaten, als de afstand van 1,5 meter tussen elke klant gegarandeerd is.

Overal moet het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen (personeel en klanten) gegarandeerd worden. In winkelcentra worden signalisaties en markeringen aangebracht op de grond.

Verkoopacties op de openbare weg zijn niet toegelaten. Uitstallingen, vlaggen of andere objecten zijn er niet toegestaan.

Ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en zorgpersoneel krijgen zoveel mogelijk voorrang.

Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen.

Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat ze toelaten de socialeafstandsmaatregelen te respecteren. Betaalterminals moeten regelmatig worden gereinigd of gedesinfecteerd. De terminalleveranciers raden aan om hiervoor doekjes op ethanolbasis of een vochtige doek met minstens 70 % ethanol te gebruiken, om het apparaat niet te beschadigen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om geen reinigingsmiddelen of oppervlaktedesinfectiemiddelen rechtstreeks op de terminal te spuiten. Naast die reiniging kunnen handelaren ook een dispenser voor hydroalcoholische gel naast de terminal plaatsen en hun klanten aanmoedigen om hun handen te wassen voordat ze die gebruiken. Het is ook mogelijk om wattenstaafjes te voorzien voor het intypen van de code op het apparaat.

Woekerprijzen kan je melden op meldpunt.belgie.be.

Contactberoepen

Alle activiteiten waarbij er fysiek contact is met klanten, moeten de voorschriften en aanbevelingen respecteren uit de gids met adviezen over de opening van handelszaken, die hierboven genoemd wordt. Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de neus en mond bedekt, is verplicht voor het personeel van de zaak, net als voor elke persoon van 12 jaar en ouder die er binnengaat. Die bescherming mag verwijderd worden voor de tijd die nodig is voor een behandeling aan het gelaat.

Schoonheidssalons, schoonheidsspecialisten, massagesalons, nagelsalons, niet-medische pedicurezaken, kappers en barbiers mogen enkel op afspraak werken. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation na elke klant te desinfecteren.

De werkstations moeten onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Wachtruimtes mogen niet door klanten worden gebruikt; toiletten evenmin (behalve in noodgeval). Er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

Dienstverlening aan huis is toegestaan en moet beperkt worden tot de duur die strikt noodzakelijk is.

Kapsalons mogen in principe slecht één klant per 10 m² ontvangen. Van die regel mag afgeweken worden als de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand (of een gelijkwaardig alternatief) en een afstand van 1,5 meter tussen personen verzekerd is.

Piercing- en tattooshops mogen ook openen volgens dezelfde voorwaarden. De specifieke regels voor tatoeëren en piercen, vooral op het vlak van hygiëne, blijven gelden. Dienstverlening aan huis is niet toegelaten.

U vindt meer tips over de voorschriften voor contactberoepen in onze gids voor de heropening van winkels.

Controle van de maatregelen

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

Lokale of provinciale overheden kunnen bijkomende maatregelen opleggen. Die maatregelen (die niet vermeld worden op deze website) gelden bovenop de maatregelen van de federale regering.

De lokale en federale politie zien erop toe dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en staan de gezondheidswerkers bij. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen als de voorwaarden niet gerespecteerd worden (bijvoorbeeld de verplichting om een mondmasker te dragen).

Wij danken u bij voorbaat voor uw burgerzin, uw solidariteit, het naleven van de regels en aanmaningen van de toezichthoudende instanties. De gezondheid van iedereen staat op het spel!

Nuttige links 


Contact informatie