Rechtspositieregeling personeel

Specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. In de rechtspositieregeling vind je onder meer de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingsprocedures, functionele loopbanen, bezoldigingsregelingen, loonschalen, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden.


Contact informatie