Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)

  • PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove

         goedgekeurd op 19/10/2012

         (toelichtingsnota, voorschriften en kaartenbundel)


Contact informatie