Project wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, Vooruitgangstraat en Kaatsweg

Update 4-05-2020

De aannemer plant om op dinsdag 5 mei de toplaag asfalt aan te leggen in de Vooruitgangstraat en de Pollarestraat. Vrijdag 8 mei worden dan de kruispunten geasfalteerd. Nadien worden de belijningen aangebracht.

Deze werken zijn sterk weersafhankelijk aangezien je bij regen geen asfalt kan leggen. De planning kan dus nog opschuiven.

Tijdens deze werken is de straat niet bereikbaar voor het verkeer. Op 5 mei en 8 mei kan je dus best je wagen voor de werkuren op een andere locatie parkeren.

 

Update 20-11-2019

Tussen de Vooruitgangstraat en de Arbeidsstraat voert de aannemer momenteel huisaansluitingen uit. In de week van 25 november worden de straatgoten en boordstenen geplaatst, aansluitend volgt de asfaltonderlaag. Volgens de planning worden vóór Kerstdag de parkeerstroken aangelegd.

Ook de riolering in de richting van de Brusselstraat wordt verder aangelegd (vermoedlijke einddatum werken: begin december). Aansluitend worden tussen de Kluisweg en de Brusselstraat de huisaansluitingen uitgevoerd (vermoedelijke einddatum werken: eind december). Er zal een berijdbare steenslagfundering aangelegd worden zodat alle woningen en opritten bereikbaar zijn tijdens het kerstverlof.

Bij gunstige weeromstandigheden zullen de werken beëindigd zijn tegen eind maart 2020.

Wat met huisvuilophaling?

De doorgang van de wagens voor de huisvuilophaling is niet mogelijk. Er worden ophaalpunten voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Vooruitgangstraat én ter hoogte van de Leopoldlaan.

     ---------------------------------------------------------------------------------

Op maandag 18 maart 2019 start aannemer Lievens in opdracht van riopact met de voorbereidende werken ter hoogte van de Kaatsweg.

Deze voorbereidende werken omvatten het rooien van bomen en het verplaatsen van de finse piste en het wandelpad in het stadspark en zullen, bij gunstige weersomstandigheden, 1 week duren. De verplaatsing van de finse piste en het wandelpad is noodzakelijk voor de aanleg van een buffergracht naast de Kaatsweg. Deze buffergracht is nodig om het regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren naar de Dender.

Op 6 mei 2019 starten de wegen- en rioleringswerken. Deze werken zullen tot het zomerverlof van 2020 duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De rioleringswerken starten aan de Dender in de Kaatsweg, ter hoogte van het stadspark, en lopen via de Vooruitgangsstraat naar de Pollarestraat. 

Website en nieuwsbrief

Op de website van Aquafin (www.aquafin.be – Particulieren – Werken in uitvoering – Projectnummer NIV3005) kom je praktische info te weten over de aanvang en de vorderingen van de werken, de planning, de fasering en de wegomleggingen. Wil je op de hoogte blijven van de werken, dan kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de knop ‘Volg dit project’ bovenaan de pagina.


Contact informatie