Project wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, Vooruitgangstraat en Kaatsweg

Update 26-08-2019

Op maandag 26 augustus 2019 start bvba Lievens met rioleringswerken in de Pollarestraat, vanaf de Vooruitgangstraat richting Leopoldlaan.

De Pollarestaat inrijden vanaf de Leopoldlaan is tijdens de werken niet mogelijk. Er is een wegomlegging voorzien via Leopoldlaan en Brusselstraat.

Het werfverkeer zal tijdelijk de Pollarestraat uitrijden richting 'Den Dollar'. Het uitrijden richting Meerbeke blijft om veiligheidsredenen verboden.

De afwerking van deze fase is voorzien tegen eind oktober 2019.

Wat met huisvuilophaling?

De doorgang van de wagens voor de huisvuilophaling is niet mogelijk. Er worden ophaalpunten voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Vooruitgangstraat én ter hoogte van de Leopoldlaan.

     ---------------------------------------------------------------------------------

Op maandag 18 maart 2019 start aannemer Lievens in opdracht van riopact met de voorbereidende werken ter hoogte van de Kaatsweg.

Deze voorbereidende werken omvatten het rooien van bomen en het verplaatsen van de finse piste en het wandelpad in het stadspark en zullen, bij gunstige weersomstandigheden, 1 week duren. De verplaatsing van de finse piste en het wandelpad is noodzakelijk voor de aanleg van een buffergracht naast de Kaatsweg. Deze buffergracht is nodig om het regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren naar de Dender.

Op 6 mei 2019 starten de wegen- en rioleringswerken. Deze werken zullen tot het zomerverlof van 2020 duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De rioleringswerken starten aan de Dender in de Kaatsweg, ter hoogte van het stadspark, en lopen via de Vooruitgangsstraat naar de Pollarestraat. 

Website en nieuwsbrief

Op de website van Aquafin (www.aquafin.be – Particulieren – Werken in uitvoering – Projectnummer NIV3005) kom je praktische info te weten over de aanvang en de vorderingen van de werken, de planning, de fasering en de wegomleggingen. Wil je op de hoogte blijven van de werken, dan kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de knop ‘Volg dit project’ bovenaan de pagina.


Contact informatie