Prijs Onroerend Erfgoed

Ninoofse erfgoedraad ‘prijst’ onroerend erfgoedPrijs onroerend erfgoed

De erfgoedraad van Ninove lanceerde op erfgoeddag 2018 een initiatief om het belang van onroerend erfgoed te onderschrijven: de tweejaarlijkse prijs onroerend erfgoed. Een gerestaureerde gevel of gerenoveerde woonkamer? De aanleg van een archeologische site? Met deze prijs wil de erfgoedraad mensen en verenigingen belonen die zulke initiatieven op poten zetten.

Om de twee jaar maken twee projecten kans op een bekroning met een gulle geldsom: 2.000 euro voor de winnaar en 1.000 euro voor de laureaat. Een jury van vijf experten bepaalt de winnaar en de laureaat aan de hand van vier criteria. Om in de running te komen voor de prijs onroerend erfgoed, kunnen gegadigden voor 1 oktober van de even jaren zich kandidaat stellen. Volgende deadline is dus oktober 2022.

Meer informatie over de prijs, de voorwaarden, kandidaatstelling ... vind je in het reglement. Inschrijven kan via dit formulier


Contact informatie