Premies voor ondernemers

 • Premie invulling van leegstaande commerciĆ«le panden

  De stad Ninove verleent vanaf 1 januari 2018, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor de invulling van leegstaande commerciële handelspanden en horecazaken, gelegen in het kernwinkelgebied centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever.

  Doel?

  De stad wil met het toekennen van deze premie haar leegstaande handelspanden opnieuw invullen en de levensvatbaarheid van prille ondernemingen ondersteunen.

  Doelgroep?

  • Ondernemers met een commerciële activiteit:
   • Kleinhandel/Detailhandel
   • Commerciële diensten: reisbureau, kapper, verzorging, …
   • Horecazaak
   • Vzw’s met kleinhandelsactiviteiten

  Uitgesloten doelgroepen?

  • Beoefenaars van (para)medische, vrije of intellectuele beroepen
  • Beoefenaars van financiële en/of administratieve dienstverlenende beroepen: bank, interim, immo, boekhoudkantoor, …
  • Vzw’s die een horeca-activiteit uitoefenen
  • Uitbaters van nachtwinkels/automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie/phoneshops, kansspelinrichtingen,…
  • Kantoorfuncties zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimten
  • Louter groothandel (B2B )
  • Handelszaken die ontstaan door een loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds bestaande handelszaak
  • Personen die eerder gebruik gemaakt hebben van de premie voor hetzelfde handelspand
  • Rechtspersonen waarin een of meerdere personen, die eerder gebruik gemaakt hebben van de premie voor hetzelfde handelspand, belangen hebben
  • Bestaande handelszaken die herlokaliseren binnen gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever
  • Bestaande handelszaken die overgenomen worden
  • Handelszaken die ontstaan door samenvoeging van twee leegstaande handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever, kunnen slechts éénmaal aanspraak maken op een premie

  Belangrijkste voorwaarden?

  • Behoren tot de doelgroep
  • Rechtstreeks in contact staan met het publiek
  • Activiteit vestigen in een leegstaand handelspand, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever
  • Zich vestigen op of na 1 januari 2018
  • Voldoen aan alle reglementaire voorwaarden en vergunningen

  Bedrag?*

  Zone 1Zone 2
  10.000 EUR7.500 EUR

  *De dossiers worden behandeld in chronologische volgorde van indiening van een volledig en correct dossier en tot uitputting van het goedgekeurd krediet.

  Zonering?

  Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

  Zone 1

  Centrumlaan

  Huisnummer 2 tot en met 50
  (hoek Bevrijdingslaan))

  Huisnummer 1 tot en met 103
  (2e rotonde/ hoek   Onderwijslaan)

  Marktstraat

  Volledig

  Langemuntstraat

  Volledig

  Oudstrijdersplein

  Volledig

  Beverstraat

  Volledig

  Biezenstraat

  Huisnummer 1 tot en met 13
  Huisnummer 2 tot en met 20

  Lavendelstraat

  Volledig

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Zone 2

  Burchtstraat

  Huisnummer 2 tot en met 36
  (tot kapel)

  Huisnummer 1 tot en met 31
  (Hoek Onderwijslaan)

  Graanmarkt

  Volledig

  Despauteerstraat

  Huisnummer 1

  Oude Kaai

  Huisnummer 1

  Geraardsbergsestraat

  Huisnummer 2 tot en met 70
  (hoek Vuurkruiserstraat)

  Huisnummer 1 tot en met 59
  (hoek Savooistraat)

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Brusselstraat

  Huisnummer 2 tot en met 64

  Huisnummer 1 tot en met 63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Procedure?

  Aanvragen

  Om de toelage te kunnen bekomen, dient de ondernemer bij de stad Ninove een aanvraag in via het daartoe voorzien aanvraagformulier.

  De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend maar moet minimum 2 maanden voor en ten laatste 3 maanden na datum waarop de uitbating van de zaak van start is gegaan, ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

  De aanvraag, inclusief de benodigde bijlagen, dient bij ter post aangetekend schrijven te gebeuren.

  De aanvragen worden volgens datum van ontvangst van het volledige dossier chronologisch behandeld.

  Beoordeling en goedkeuring

  Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid en gegrondheid beoordeeld door de dienst lokale economie en daarna ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager kan desgewenst uitgenodigd worden om gehoord te worden om bijkomende informatie te verstrekken rond de aanvraag en om het dossier, indien nodig, te vervolledigen.

  Uitbetaling van de premie

  Indien het college van burgemeester en schepenen een goedkeuring verleent, dit werd ondertekend en de zaak geopend is, zal de premie worden uitbetaald door overschrijving op de post- of bankrekening van de ondernemer of desgevallend de juridische rechtspersoon.

  Documenten

   

  Terug naar boven
 • Premie voor renovatie handelspanden

  De stad verleent, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor de renovatie van handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever.

  Deze premie wordt mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse steun in het kader van de oproep “Renovatie handelspanden”:

  Logo

  Doel?

  De premie heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en zo de uitstraling en kwaliteit van handelspanden en het openbaar domein te verbeteren. Het kan het starten van een kleinhandelszaak aanmoedigen en de leegstand van handelszaken beperken.  

  Doelgroep?

  De premie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de handelaar die huurder is van een handelspand waarin een detailhandels- of horecazaak wordt in uitgebaat.

  Uitgesloten doelgroepen?

  • Andere dienstverleners (bv. Bankinstellingen, vrije beroepen, …) of groothandelaars
  • Panden gebruikt voor de uitoefening van medische, paramedische en vrije beroepen
  • Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, interim- en vastgoedkantoren
  • Callshops, goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, winkels met dienstverlenende activiteit op het gebied van telefonie en/of internet
  • Panden voor dienstverlenende en intellectuele beroepen of kantoorfuncties met dergelijk karakter (bv: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in ank- en beleggingsproducten) die niet over een uitstalraam beschikken. Een raam met vermelding van de naam van de zaak of uitbater volstaat niet

  Belangrijkste voorwaarden?

  • Behoren tot de doelgroep
  • Het handelspand is gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove of winkelgebied Rechteroever
  • De netto winkelvloeroppervlakte van het handelspand is < 700m²
  • Het handelspand is stedenbouwkundig vergund en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften
  • Het handelspand beschikt over een sociaal-economische vergunning (wanneer vereist)
  • Het handelspand is conform met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak
  • In het handelspand is momenteel een handelszaak in gevestigd of staat momenteel leeg maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien
  • Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de premie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht
  • Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover ze
   • In overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften
   • De noodzakelijke vergunningen bekomen zijn
   • Ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is
  • Werken mogen niet beginnen voor een samenwerkingsovereenkomst is getekend

  Subsidieerbare werken?

  Gevelrenovatie

  Renovatie en inrichting 

  Mechanisch reinigen gevel: Borstelen, schuren, lagedruk stralen, ...

  Nat reinigen gevel: Bevloeiing, verzadigde stoom, water onder druk, ...

  Chemisch reinigen gevel

  Schilderwerken

  Pleisteren

  Voegen

  Nieuwe voorgevel

  Plaatsen inkomdeuren voor commercieel gedeelte

  Zichtbare zijgevel opknappen (verplicht indien vrijstaande gevel)

  Alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de gevel

  Installatie milieuvriendelijk ventilatiesysteem

  Elektriciteitswerken (op voorwaarde dat conformiteitsattest wordt afgeleverd) 

  Verwarming en verwarmingsinstallaties

  Vloerisolatie

  Plaatsen of vervangen sanitair in publiek toegankelijke ruimte (op voorwaarde dat het ook toegankelijk en geschikt gemaakt is voor personen met een fysieke beperking)

  Maatregelen inbraakbeveiliging en brandveiligheid (aanschaf en plaatsen gesloten rolluiken zijn uitgesloten)

  Samenvoeging door ambachtslui en/of erkende aannemers van 2 of meerdere panden met min. 1 gemeenschappelijke muur tot één groot geheel om een grotere verkoopoppervlakte te realiseren op het gelijkvloers

   

   

   

   

   Lees zeker ook de bijkomende voorwaarden na in het betreffende premiereglement.

  Uitgesloten werken voor renovatie en inrichting?

  • Aankoop en installatie roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
  • Werken aan delen die niet uitsluitend worden gebruikt t.b.v. uitbating handelszaak
  • Werken niet verricht aan gebouw zelf
  • Eigen prestaties
  • Erelonen en kosten architecten of veiligheidscoördinatie
  • Installatie aircosysteem of luchtgordijn
  • Werken aan wettelijk beschermde monumenten

  Bedragen?

   

  Gevelrenovatie

  Renovatie en inrichting

  Kosten uit te voeren werkenMin. € 15.000 excl. BTWMin. € 10.000 excl. BTW
  Premie

  50% factuurbedrag excl. BTW, maximum € 7.500

  50 % factuurbedrag excl. BTW, maximum € 5.000

  *De dossiers worden behandeld in chronologische volgorde van indiening van een volledig en correct dossier en tot uitputting van het goedgekeurd krediet.

  Zonering?

  Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

  Zone 1

  Centrumlaan

  Huisnummer 2 tot en met 50
  (hoek Bevrijdingslaan)

  Huisnummer 1 tot en met 103
  (2e rotonde/ hoek   Onderwijslaan)

  Marktstraat

  Volledig

  Langemuntstraat

  Volledig

  Oudstrijdersplein

  Volledig

  Beverstraat

  Volledig

  Biezenstraat

  Huisnummer 1 tot en met 13
  Huisnummer 2 tot en met 20

  Lavendelstraat

  Volledig

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Zone 2

  Burchtstraat

  Huisnummer 2 tot en met 36
  (tot kapel)

  Huisnummer 1 tot en met 31
  (Hoek Onderwijslaan)

  Graanmarkt

  Volledig

  Despauteerstraat

  Huisnummer 1

  Oude Kaai

  Huisnummer 1

  Geraardsbergsestraat

  Huisnummer 2 tot en met 70
  (hoek Vuurkruiserstraat)

  Huisnummer 1 tot en met 59
  (hoek Savooistraat)

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Brusselstraat

  Huisnummer 2 tot en met 64

  Huisnummer 1 tot en met 63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Procedure?

  Aanvragen

  Om de toelage te kunnen bekomen, dient de ondernemer bij de stad Ninove een aanvraag in via het daartoe voorzien aanvraagformulier.

  De aanvraag, inclusief de benodigde bijlagen, dient bij ter post aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs afgeleverd bij de dienst lokale economie van de stad Ninove te gebeuren.

  Beoordeling en beslissing

  Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid beoordeeld door de dienst lokale economie. De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt binnen de 30 dagen na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

  Indien het dossier ontvankelijk is, wordt het dossier geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de bevoegde stedelijke diensten om de aanvraag principieel goed te keuren of te weigeren, en deelt binnen 2 maanden na indiening van de ontvankelijke aanvraag zijn beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

  Uitbetaling van de premie

  De aanvrager dient uiterlijk 20 maand na de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de premie via het daartoe voorzien aanvraagformulier indienen.

  Het feitelijke premiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief de belasting op toegevoegde waarde.

  De premie kan worden uitbetaald als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

  • De aanvraag tot het bekomen van de premie werd principieel goedgekeurd
  • Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten
  • De uitvoering van de werking is gebeurd volgends de goedkeuring en de geldende bepalingen van dit reglement
  • De aanvraag tot uitbetaling van de premie werd goedgekeurd
  • Als het pand leegstond op het moment van de aanvraag dient de aanvrager er zich toe te verbinden zo snel mogelijk de uitbating van een handelszaak in het pand te verwezenlijken. De nieuwe handelszaak mag niet behoren tot de uitgesloten handelszaken.

  Na een positieve beslissing wordt de premie binnen 90 dagen uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

  Documenten

  Terug naar boven

Contactinformatie