Premies voor de voorschoolse kinderopvang

Organiseer je opvang voor baby's en/of peuters? Dan heb je mogelijks recht op een premie. Lees alles over de voorwaarden in het reglement.

Hoe aanvragen?

Bezorg jaarlijks voor 31 maart het correcte aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, 9400 Ninove. Je ontvangt de premie voor het jaar voorafgaand aan jet jaar waarin je de aanvraag doet.

Je kan de verschillende aanvraagformulieren hier downloaden: 


Contact informatie