Premie invulling van leegstaande commerciële panden

De stad Ninove verleent vanaf 1 januari 2018, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor de invulling van leegstaande commerciële handelspanden en horecazaken, gelegen in het kernwinkelgebied centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever.

Doel?

De stad wil met het toekennen van deze premie haar leegstaande handelspanden opnieuw invullen en de levensvatbaarheid van prille ondernemingen ondersteunen.

Doelgroep?

 • Ondernemers met een commerciële activiteit:
  • Kleinhandel/Detailhandel
  • Commerciële diensten: reisbureau, kapper, verzorging, …
  • Horecazaak
  • Vzw’s met kleinhandelsactiviteiten

Uitgesloten doelgroepen?

 • Beoefenaars van (para)medische, vrije of intellectuele beroepen
 • Beoefenaars van financiële en/of administratieve dienstverlenende beroepen: bank, interim, immo, boekhoudkantoor, …
 • Vzw’s die een horeca-activiteit uitoefenen
 • Uitbaters van nachtwinkels/automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie/phoneshops, kansspelinrichtingen,…
 • Kantoorfuncties zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimten
 • Louter groothandel (B2B )
 • Handelszaken die ontstaan door een loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds bestaande handelszaak
 • Personen die eerder gebruik gemaakt hebben van de premie voor hetzelfde handelspand
 • Rechtspersonen waarin een of meerdere personen, die eerder gebruik gemaakt hebben van de premie voor hetzelfde handelspand, belangen hebben
 • Bestaande handelszaken die herlokaliseren binnen gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever
 • Bestaande handelszaken die overgenomen worden
 • Handelszaken die ontstaan door samenvoeging van twee leegstaande handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever, kunnen slechts éénmaal aanspraak maken op een premie

Belangrijkste voorwaarden?

 • Behoren tot de doelgroep
 • Rechtstreeks in contact staan met het publiek
 • Activiteit vestigen in een leegstaand handelspand, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever
 • Zich vestigen op of na 1 januari 2018
 • Voldoen aan alle reglementaire voorwaarden en vergunningen

Bedrag?*

Zone 1Zone 2
10.000 EUR7.500 EUR

*De dossiers worden behandeld in chronologische volgorde van indiening van een volledig en correct dossier en tot uitputting van het goedgekeurd krediet.

Zonering?

Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

Zone 1

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50
(hoek Bevrijdingslaan))

Huisnummer 1 tot en met 103
(2e rotonde/ hoek   Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13
Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Zone 2

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36
(tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31
(Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70
(hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59
(hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure?

Aanvragen

Om de toelage te kunnen bekomen, dient de ondernemer bij de stad Ninove een aanvraag in via het daartoe voorzien aanvraagformulier.

De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend maar moet minimum 2 maanden voor en ten laatste 3 maanden na datum waarop de uitbating van de zaak van start is gegaan, ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag, inclusief de benodigde bijlagen, dient bij ter post aangetekend schrijven te gebeuren.

De aanvragen worden volgens datum van ontvangst van het volledige dossier chronologisch behandeld.

Beoordeling en goedkeuring

Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid en gegrondheid beoordeeld door de dienst lokale economie en daarna ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager kan desgewenst uitgenodigd worden om gehoord te worden om bijkomende informatie te verstrekken rond de aanvraag en om het dossier, indien nodig, te vervolledigen.

Uitbetaling van de premie

Indien het college van burgemeester en schepenen een goedkeuring verleent, dit werd ondertekend en de zaak geopend is, zal de premie worden uitbetaald door overschrijving op de post- of bankrekening van de ondernemer of desgevallend de juridische rechtspersoon.

Documenten

 


Contact informatie

Contactpersonen