Politiereglement

De gemeenteraad keurde op 21 november 2019 het nieuwe algemeen politiereglement goed. Dit politiereglement trad in werking op 1 januari 2020.

Het politiereglement is er op gericht de veiligheid te verhogen en de leefbaarheid te verbeteren door overlast adequaat aan te pakken. Het legt ook enkele spelregels duidelijk vast m.b.t. het gebruik van de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij evenementen, markten, kermissen…).

Het gecoördineerde reglement brengt o.a. het vroegere politiereglement, het GAS-reglement en andere stedelijke reglementen in één document onder. Het werd geactualiseerd en gemoderniseerd waar nodig.

 


Contact informatie