PISAD drugbegeleider

PISAD?

 • PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én ambulante (vroeg)hulp van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.
 • PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten.
 • Door deze financiering kan PISAD zijn diensten GRATIS aanbieden.
 • Zowel op preventief als op hulpverlenend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen, de schoolbegeleidende diensten en andere partners op het terrein.

Wie kan bij PISAD terecht?

 • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
 • Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel,…
 • Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.

Wat doet PISAD?

PISAD werkt over het ganse continuüm gaande van: preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

Preventie

 • Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico's en de gevolgen ervan.
 • De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van een gezonde keuze wanneer ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.
 • Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.
 • (Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel, …) van kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak ondersteund.

Hulpverlening

 • We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in), …).
 • Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken, …
 • We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en samenwerking met collegae-huisartsen.

Beleidsondersteunend

 • We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun drugbeleid.
 • We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW's, organisatoren van festivals/evenementen,…
 • We coördineren het lokaal drugoverleg
 • .…

Contactpersoon PISAD Ninove : Goedroen Lammens, Jeugdcentrum De KUIP, Parklaan 1,9400 Ninove – 054 31 05 08 - 0499 57 84 91

De dienstverlening van PISAD is gratis. Meer info op www.pisad.be


Contact informatie