Participatieproject Piste

Piste is het jongerenparticipatieproject van jeugddienst Globelink en de stad. Dit project laat jongeren tussen16 en 25 jaar, met of zonder migratieachtergrond, via discussie- en rollenspellen debatteren over lokale thema’s die hen bezighouden, om hen zo hun stem te laten horen. 

Workshops

Aan de hand van workshops en evenementen krijgen Ninoofse jongeren de kans om hun stem te laten horen over wat hen bezighoudt, over Ninove, wat er goed loopt en wat beter kan. Deze workshops en evenementen worden ondersteund door de jeugdwerkers van Globelink en Habbekrats. Door jongeren actief te betrekken bij de lokale thematieken wil de stad hen aanzetten om meer deel te nemen aan het leven in Ninove. Zo zullen (haalbare) ideeën die de jongeren aanreiken, voorgelegd worden aan het stadsbestuur.

De workshops zijn verspreid over het schooljaar 2022-2023. Discussie en eigen mening staan centraal. Daarnaast komt er ook wel eens een inspirerende gastspreker of wordt er ook wel eens buiten de muren van De Kidz (in De Kuip) gegaan. De centrale boodschap is steeds: de jeugd is de toekomst!

Praktisch

  • De workshops gaan steeds door op een donderdagavond van 17 tot 19 uur in De Kidz (Parklaan 1, Ninove)
  • Volgende 2 sessies: 24 november en 22 december.
  • Inschrijven kan door een berichtje te sturen via de Instagrampagina van Piste of via welzijn@ninove.be
  • Geen verplichting om alle workshops te volgen, maar zeker aangeraden.

Europees project 

Het Ninoofse Piste-project maakt deel uit van het Europees project ‘PISTE’ en wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Het project wil de participatie bij personen met een migratieachtergrond bevorderen. De bevindingen uit het project worden gedocumenteerd door de onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen. Zij zullen een tool ontwikkelen om alle vormen van participatie bij deze doelgroep te bevorderen.

Contact

Je kan Piste Ninove volgen op Instagram en leer daar Nell en Nas, de jeugdwerker van Globelink, kennen.