Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 – 2027

15 september 2020 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas.

Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021, kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier .

Hier vind je de wegwijsfolder die je door de plannen leidt en je op weg helpt bij het indienen van een eventuele reactie.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst openbare werken.


Contact informatie