Nuttige links lokale economie

www.vlaio.be

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.

economie.fgov.be

Met de toepassing Public Search kan je actuele gegevens raadplegen van elke onderneming en vestigingseenheid die ingeschreven is in de Kruispuntbank van ondernemingen.
Iedereen kan public Search gebruiken.

www.gamingcommission.be

De taak van de Kansspelcommissie is drieledig: ze verstrekt advies aan de regering en het parlement, ze beslist over het toekennen van verschillende types van vergunningen en ze treedt op als controleorgaan.

www.so-lva.be

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie.

www.streekoverlegzov.be

Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen brengt in een open overlegstructuur verschillende bestuursniveaus, sociale partners en derden samen.

Zo tracht het een bijdrage te leveren aan breed overleg en samenwerking over sociaal-economische thema's binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Ondernemersorganisaties

Liberaal Verbond voor Zelfstandigen: https://lvz.be/

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen: http://www.nsz.be/nl

Unie van Zelfstandige Ondernemers: www.unizo.be

Voka: www.voka.be

 


Contact informatie